Epsilon Uitgaven


Mathematics that Works volume 5 nieuw
Processes in Space and Time
M. de Gee

Epsilon-Uitgaven, deel 93. ISBN 978-90-5041-170-7, € 39,00.

The series of textbooks "Mathematics that Works" presents mathematical methods with a sharp focus on applicability. This fifth volume treats processes with a spatial component. We start with differentiation and integration of functions with several variables, and we conclude with processes that can be modelled with partial differential equations. The reader is assumed to be familiar with calculus and linear algebra (for example from the volumes 1, 2, and 3 of this series) and ordinary differential equations (volume 4). The level of difficulty is higher than in the previous volumes; mathematical techniques stack on each other, the applications are more advanced, and the mathematical modelling has more emphasis. Lees meer...
Mathematics that Works volume 3 nieuw
Vectors and Matrices Applied
M. de Gee

Epsilon-Uitgaven, deel 92. ISBN 978-90-5041-169-1, € 37,00.

The series of textbooks "Mathematics that Works" presents mathematical methods with a sharp focus on applicability. This third volume presents the fundamentals of linear algebra. In physics and geometry, vectors are objects with a length and a direction. In a broader sense, vectors are used as data structures, as higher dimensional extension of the real numbers. Matrices represent the linear functions acting on vectors. All quantitative sciences are drenched with linear algebra. For example, modern statistics without linear algebra techniques is unthinkable. Lees meer...
Mathematics that Works volume 2 nieuw
Analysis Applied
M. de Gee

Epsilon-Uitgaven, deel 91. ISBN 978-90-5041-168-4, € 37,00.

The series of textbooks "Mathematics that Works" presents mathematical methods with a sharp focus on applicability. Building on the introduction to calculus in volume 1, this second volume presents a more in-depth treatment of elements of calculus: integration techniques, and differentiation and integration of functions of two variables. Besides, it introduces iterative processes and differential equations. These latter topics are especially rich in applications. In the discussion of these applications and the interpretation of their results, the first steps in mathematical modelling are made. Lees meer...
Mathematics that Works volume 1 nieuw
Introduction to Calculus
M. de Gee

Epsilon-Uitgaven, deel 90. ISBN 978-90-5041-167-7, € 35,00.

The series of textbooks "Mathematics that Works" presents mathematical methods with a sharp focus on applicability. This first volume treats the basics of "calculus", that is the branch of mathematics that deals with functions, differentiation and integration. Although many readers will have some prior knowledge and skills regarding functions and differentiation, integration is new for most of them. In this text, differentiation and integration are interspersed among the discussion on the standard functions. In this way, the student has more time to digest these topics, which makes the text suited for a short course focussing on practical skills. Studying concrete examples and doing many exercises are key to success. Lees meer...
Kansrekening in Werking
een moderne aanpak
H. Tijms

Zebra-reeks, deel 52. ISBN 978-90-5041-171-4, € 10,00.

Kansrekening en statistiek zijn de wiskundevakken van de 21ste eeuw. Kansrekening is nauw verbonden met het leven van alledag en vindt toepassingen op allerlei terreinen van moderne wetenschap. In dit boekje staan het bevorderen van inzicht en het vormen van begrip voorop. Een moderne benadering van kansrekening wordt gegeven. Het accent ligt enerzijds op conditionele kansen met daaraan gekoppeld Bayesiaanse analyse en anderzijds op computersimulatie van kansproblemen waarbij modelmatig en algoritmisch denken bijeenkomen. Lees meer...


Direct in de catalogus zoeken:     

 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.