Epsilon Uitgaven


Ruimte, tijd, materie nieuw
Hoe de moderne natuurkunde ons voorbij de intuïtie laat kijken
R. Andringa-Boxum

Epsilon-Uitgaven, deel 95. ISBN 978-90-5041-182-0, € 40,00.

Wat is de samenhang tussen ruimte, tijd en materie? In de twintigste eeuw zijn eeuwenlang gekoesterde ideeŽn over ruimte, tijd en materie overboord gegaan en bleek de werkelijkheid vreemder te zijn dan onze alledaagse ervaring ons influistert. In dit boek lees je hoe de fundamentele natuurkunde ons beeld van de werkelijkheid heeft bijgesteld en worden vragen beantwoord als wat de rol van wiskunde in de natuurkunde is, hoe een knikkerbaan dwars door de aarde zich verhoudt tot een kwantumveld, wat een 'theorie van alles' precies inhoudt, hoe je stralende zwarte gaten kunt verklaren met ronddraaiende speeltoestellen, wat snaren zo bijzonder maakt, waarom 'virtuele deeltjes' vaak verkeerd worden begrepen, wat we wel en niet weten over de oerknal, en nog veel meer.Lees meer...
Optimaliseren in Netwerken nieuw
R. van Oord, J. Schrik en S. Wepster

Zebra-reeks, deel 59. ISBN 978-90-5041-181-3, € 10,00.

Vervoer en transport worden steeds belangrijker in de samenleving. Om vat te krijgen op de logistieke problemen die dat met zich mee brengt, is het handig om algoritmen op te stellen waarmee je routes (stromen) kunt optimaliseren, ook afhankelijk van de kosten per traject. In dit boekje wordt met voorbeelden stap voor stap uitgelegd hoe je een probleemsituatie kunt oplossen. Er staan ook voldoende opgaven in om te kijken of je zelf een optimale oplossing kunt vinden. Lees meer...
Besmettelijke Ziekten nieuw
met GeoGebra-rekenblad
D. Klinkenberg en S. Garst

Zebra-reeks, deel 58. ISBN 978-90-5041-180-6, € 10,00.

Van een infectie word je ziek en je kan andere mensen besmetten. Behandeling van de ziekte leidt dus tot minder nieuwe besmettingen, en vaccinatie beschermt jezelf maar zorgt ook dat je de ziekte niet kan verspreiden. Hoe snel moet je behandelen of hoeveel mensen moet je vaccineren om de infectie helemaal te stoppen? Waarom lukt dat bij de ene infectie wel en bij de andere niet? Kunnen we dat voorspellen? Hoe hangt dat af van eigenschappen van de infectieziekte? Een wiskundig model kan ons helpen. Lees meer...
Weet wat je meet
Een statistiekspel op verschillende niveaus
Kaartspel ontworpen door Marijke Hassefras-Zuidbroek
Giraf-reeks, deel 1. EAN 6-011432-269266, € 5,00.
Voorlopig alleen verkrijgbaar bij onze stand op jaarmarkten.


Wie legt de kaartjes foutloos op de juiste plek? Het doel van dit spel is door middel van sorteren van kaartjes de meetschalen uit de beschrijvende statistiek te leren kennen. Er zijn drie niveaus waarop het spel gespeeld kan worden. Het spel kan door individuele leerlingen worden gespeeld en ook in groepjes. Het spel kan worden uitgebreid door eigen kaartjes/vragen toe te voegen.

De Giraf-reeks is een nieuwe reeks publicaties van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren en Epsilon Uitgaven, bedoeld voor leerlingen en docenten vmbo en onderbouw havo/vwo.
Dit eerste deel is gelanceerd op de studiedag van de NVvW op 2 november, en is verkrijgbaar bij onze stand op het KWG Wintersymposium op 11 januari en de Nationale Wiskunde Dagen op 31 januari en 1 februari. Of je kunt nu al een 'kwartet' bestellen (4 doosjes) door € 20 over te maken op NL16 INGB 0005660167 en je adresgegevens door te mailen naar bestellen@epsilon-uitgaven.nl. We berekenen dan geen portokosten.

Zo is het
De bewijzen van Laplace
C. Andriesse

Epsilon-Uitgaven, deel 94. ISBN 978-90-5041-179-0, € 17,00.

Ze mogen dan twee eeuwen oud zijn maar blijven ons verbazen, die boeken van Laplace over de hemelmechanica en de waarschijnlijkheidsrekening. Dat de man er zijn leven lang nieuwe wiskunde voor heeft kunnen bedenken! In zijn land wordt hij voor een Newton gehouden die als lid van de Franse Academie 'onsterfelijk' geworden is. In dit boek wordt dit alles, en meer, door Laplace zelf verteld. Het is een vrij directe manier om zijn verleden aan de orde te stellen. De schrijver van dit boek verlaat zich op empathie en gevoelsmatige logica. Het boek wordt ingeleid door Ferdinand Verhulst. Lees meer...


Direct in de catalogus zoeken:     

 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.