Epsilon Uitgaven


Kansrekening in Werking nieuw
een moderne aanpak
H. Tijms

Zebra-reeks, deel 52. ISBN 978-90-5041-171-4, € 10,00.

Kansrekening en statistiek zijn de wiskundevakken van de 21ste eeuw. Kansrekening is nauw verbonden met het leven van alledag en vindt toepassingen op allerlei terreinen van moderne wetenschap. In dit boekje staan het bevorderen van inzicht en het vormen van begrip voorop. Een moderne benadering van kansrekening wordt gegeven. Het accent ligt enerzijds op conditionele kansen met daaraan gekoppeld Bayesiaanse analyse en anderzijds op computersimulatie van kansproblemen waarbij modelmatig en algoritmisch denken bijeenkomen. Lees meer...
Symmetrie in telproblemen en puzzels
R. Bos en S. Tak

Zebra-reeks, deel 51. ISBN 978-90-5041-166-0, € 10,00.

Symmetrie komt van nature voor in bijvoorbeeld bloemknoppen, sneeuwvlokken en elementaire deeltjes, maar wordt ook moedwillig toegepast in, bijvoorbeeld, beeldende kunst en architectuur. Hoe kun je symmetrie wiskundig beschrijven? Is dat nog ergens goed voor? In deze Zebra leggen we uit hoe je op een slimme manier kunt rekenen aan symmetrie, onder andere met algebra. Lees meer...
De wiskunde van Rubik's kubus
L. Soesman, M. van Eekelen en B. van Houtum

Zebra-reeks, deel 50. ISBN 978-90-5041-165-3, € 10,00.

Heb je altijd al willen leren hoe je die verdraaide Rubik's kubus op moet lossen en heb je je altijd afgevraagd hoe wiskunde daarbij zou kunnen helpen? Met dit boekje leer je hoe je een kubus op kunt lossen maar ook hoe je zelfstandig een methode kunt ontwikkelen om bepaalde delen eventueel sneller te kunnen doen. De wiskundige groepentheorie gaat je daarbij helpen. Maar vooral leer je al onderzoekend en uitproberend op zoek te gaan naar, door je zelf verzonnen, eigen oplossingen. Lees meer...
De kunst van het hoofdrekenen
W. Bouman

Epsilon-Uitgaven, deel 89. ISBN 978-90-5041-164-6, € 25,00.

Het rekentalent van Willem Bouman (1939) viel al vroeg op: als 9-jarige kon hij al alle vermenigvuldigingen van getallen van twee cijfers uit zijn hoofd uitrekenen. Op de middelbare school de kwadraten van alle getallen tot 1000 en de derde machten van alle getallen tot 100. Ook rekende hij toen al vierkantswortels uit van getallen van 10 cijfers en derde wortels uit getallen van vijftien cijfers. Pas na zijn pensioen begon Bouman aan de actieve rekenpraktijk. Hij is zich steeds verder gaan verdiepen in de methodes van het hoofdrekenen. Daarbij staat modulo-rekenen centraal. Volgens zijn rekenvrienden is er wereldwijd niemand die zo creatief is met modulo-rekenen als hij. De vraag om zijn fabuleuze kennis van het hoofdrekenen en de daarbij gebruikte methodes in een boek neer te leggen hebben tot de verschijning van dit werk geleid. Lees meer...
Handboek natuurkundedidactiek
K. Kortland, A. Mooldijk, H. Poorthuis (red.)

Epsilon-Uitgaven, deel 88. ISBN 978-90-5041-163-9, € 36,00.

Dit boek is bedoeld voor gebruik bij het onderdeel vakdidactiek in de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding als kennisbasis voor (aanstaande) natuurkundeleraren. Het biedt daarnaast ondersteuning aan de natuurkundeleraar die actief aan de slag wil met het verder ontwikkelen van het eigen onderwijs. De teksten in dit handboek schrijven niet voor wat een leraar hoe zou moeten doen, maar geven op praktijkervaringen gebaseerde en/of wetenschappelijk onderbouwde informatie, ge´llustreerd met inspirerende voorbeelden. Lees meer...
Mathematics that Works volume 4
Time-dependent Systems
M. de Gee

Epsilon-Uitgaven, deel 87. ISBN 978-90-5041-161-5, € 37,00.

The series of textbooks "Mathematics that Works" presents mathematical methods with a sharp focus on applicability (volumes 1–3 to appear). This volume treats time-dependent processes that can be modelled with ordinary differential equations. This text is intended as a second course; the reader is assumed to be familiar with the basic concepts from calculus and linear algebra. The level of difficulty is somewhat higher than in the previous volumes; the applications are more advanced, and the mathematical modelling has more emphasis. Thus the technical and computational skills shift to the second place. It is assumed that modern engineers and scientists supplement their conceptual abilities on the computational level with computer packages as Matlab™, Maple™ or Mathematica™. Lees meer...
Direct in de catalogus zoeken:     

 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.