Epsilon Uitgaven


De kunst van het hoofdrekenen Nieuw
W. Bouman

Epsilon-Uitgaven, deel 89. ISBN 978-90-5041-164-6, € 25,00.

Het rekentalent van Willem Bouman (1939) viel al vroeg op: als 9-jarige kon hij al alle vermenigvuldigingen van getallen van twee cijfers uit zijn hoofd uitrekenen. Op de middelbare school de kwadraten van alle getallen tot 1000 en de derde machten van alle getallen tot 100. Ook rekende hij toen al vierkantswortels uit van getallen van 10 cijfers en derde wortels uit getallen van vijftien cijfers. Pas na zijn pensioen begon Bouman aan de actieve rekenpraktijk. Hij is zich steeds verder gaan verdiepen in de methodes van het hoofdrekenen. Daarbij staat modulo-rekenen centraal. Volgens zijn rekenvrienden is er wereldwijd niemand die zo creatief is met modulo-rekenen als hij. De vraag om zijn fabuleuze kennis van het hoofdrekenen en de daarbij gebruikte methodes in een boek neer te leggen hebben tot de verschijning van dit werk geleid. Lees meer...
Handboek natuurkundedidactiek
K. Kortland, A. Mooldijk, H. Poorthuis (red.)

Epsilon-Uitgaven, deel 88. ISBN 978-90-5041-163-9, € 36,00.

Dit boek is bedoeld voor gebruik bij het onderdeel vakdidactiek in de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding als kennisbasis voor (aanstaande) natuurkundeleraren. Het biedt daarnaast ondersteuning aan de natuurkundeleraar die actief aan de slag wil met het verder ontwikkelen van het eigen onderwijs. De teksten in dit handboek schrijven niet voor wat een leraar hoe zou moeten doen, maar geven op praktijkervaringen gebaseerde en/of wetenschappelijk onderbouwde informatie, geïllustreerd met inspirerende voorbeelden. Lees meer...
Mathematics that Works volume 4
Time-dependent Systems
M. de Gee

Epsilon-Uitgaven, deel 87. ISBN 978-90-5041-161-5, € 37,00.

The series of textbooks "Mathematics that Works" presents mathematical methods with a sharp focus on applicability (volumes 1–3 to appear). This volume treats time-dependent processes that can be modelled with ordinary differential equations. This text is intended as a second course; the reader is assumed to be familiar with the basic concepts from calculus and linear algebra. The level of difficulty is somewhat higher than in the previous volumes; the applications are more advanced, and the mathematical modelling has more emphasis. Thus the technical and computational skills shift to the second place. It is assumed that modern engineers and scientists supplement their conceptual abilities on the computational level with computer packages as Matlab™, Maple™ or Mathematica™. Lees meer...
Een verkenning van krommen
nu met GeoGebra
J.M. Aarts en S. Garst

Zebra-reeks, deel 49. ISBN 978-90-5041-162-2, € 10,00.

Kegelsneden, spiralen, lemniscaten en roulettes; het zijn allemaal krommen. In deze Zebra worden eigenschappen van krommen gevonden met behulp van de wiskunde uit het vwo-programma. Behalve mooie wiskundige eigenschappen hebben de behandelde krommen vaak ook nog onverwachte toepassingen in de techniek. Deze studie van de krommen wordt ondersteund door het gebruik van GeoGebra. Dat maakt het mogelijk om ook de dynamische kanten van krommen te belichten. Lees meer...
Het Avontuur dat Algebra heet
Enige grensverleggende episoden in de historie van de algebra
M. Kindt en H. Hietbrink

Zebra-reeks, deel 48. ISBN 978-90-5041-160-8, € 10,00.

In de Oudheid hielden wiskundigen zich al bezig met het oplossen van vergelijkingen, zonder dat ze beschikten over de effectieve algebra-taal die wij nu kennen. Er werd dan vaak gebruikgemaakt van meetkundige voorstellingen om tot oplossingen te komen. Pas rond 1600 ging men lettersymbolen gebruiken om 'onbekenden' of 'variabelen' aan te duiden. In deze Zebra worden een paar belangrijke episoden uit de geschiedenis van de algebra verkend, zoals de oplossingsmethode voor de derdegraadsvergelijking en de uitvinding van de complexe getallen. Lees meer...
Sociale netwerken
B. Husslage

Zebra-reeks, deel 47. ISBN 978-90-5041-159-2, € 10,00.

Wat hebben een klas leerlingen, webpagina’s en een terroristische organisatie met elkaar te maken? Ze vormen allemaal een sociaal netwerk. In dit Zebra-boekje leer je hoe je wiskunde kunt gebruiken om te bepalen wie de populairste leerling in een klas is. Maar ook hoe Google wiskunde inzet om te bepalen welke webpagina bovenaan de zoekresultaten komt te staan. En zelfs hoe veiligheidsdiensten weten welke personen ze in de gaten moeten houden om aanslagen te voorkomen. Lees meer...
Kansrekening van Alledag, een Wereld vol Verrassingen
H. Tijms

Epsilon-Uitgaven, deel 86. ISBN 978-90-5041-158-5, € 12,00.

Wat betekenen de klassieke gokkersformule van Huygens en de bizarre wet van Benford in het casino? Hoe kwakzalvers en psychische mediums te ontmaskeren met kansrekening? Hoe optimaal te stoppen in het Googol-spel en het duivels muntstukspel? Was een Champions League-loting doorgestoken kaart? Op ongedwongen wijze maakt de lezer kennis met de fascinerende wereld van de kansrekening en met boeiende toepassingen van kansrekening in het alledaagse leven. Lees meer...
Direct in de catalogus zoeken:     

 
Epsilon Uitgaven beoogt het tot stand brengen en verspreiden van wetenschappelijke boeken in de Nederlandse taal met de nadruk op wiskunde.

Naast de wetenschappelijke reeks geeft Epsilon Uitgaven de Zebra-reeks uit, die zich richt op leerlingen uit de hoogste klassen van het vwo, maar ook interessant is voor eenieder met een algemene belangstelling voor wiskunde. Voor het bijspijkeren van basiskennis wiskunde is er de Spijkerreeks.