15

    Speciale functies in

de mathematische fysica


Auteur N.M. Temme
Onderwerpen Toegepaste Wiskunde
  
Bedoeld voor Studenten en onderzoekers wiskunde, natuur- en technische wetenschappen.
Ingangsniveau Tweede jaar universiteit of hogeschool met basiskennis in analyse en complexe functies.
  
Uitgave 1e druk, 1990.
ISBN 978-90-5041-019-9
 224 pagina's
Prijs € 25,00

Veel problemen in de natuurkunde en de technische wetenschappen kunnen worden opgelost in termen van de speciale functies en enige basiskennis van speciale functies is onmisbaar voor technisch-fysische studenten en onderzoekers. Denk bijvoorbeeld aan problemen in de quantummechanica waarbij Hermitepolynomen optreden, een trillend vlies waarvan de oplossing beschreven kan worden door Besselfuncties of een potentiaalprobleem met randcondities op een bol, waarbij Legendrefuncties gebruikt kunnen worden.

Dit boek behandelt, soms op speelse wijze, een groot assortiment van functies die voor de praktijk belangrijk zijn. Naast de analytische aspecten komen ook numerieke methoden ter sprake voor de berekening van bepaalde functies.

 Inhoudsopgave
1. De getallen van Bernoulli, Euler en Stirling7. Legendrefunctie
2. De gammafunctie8. Besselfuncties
3. Differentiaalvergelijkingen van de tweede orde9. Elliptische integralen
4. Hypergeometrische functies10. Separatie van de golfvergelijking
5. Orthogonale polynomen11. Appendix
6. Confluente hypergeometrische functies

Dr. N.M. Temme is in 1940 in Grootebroek geboren. Na zijn studie wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam trad hij in dienst van het Mathematisch Centrum (MC) te Amsterdam op de afdeling toegepaste wiskunde. In 1978 promoveerde hij op een proefschrift getiteld Some aspects of Applied Analysis: Asymptotics, Special Functions and their numerical computation. Thans is hij werkzaam op het Centrum voor Wiskunde en Informatica (de nieuwe naam van het MC), waar hij onderzoek verricht op het gebied van asymptotiek van integralen, met toepassingen op problemen uit de natuurkunde en de speciale functies.

Bij deze uitgave zijn errata beschikbaar:
Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.