16

    Analyse


functies van meer veranderlijken

Auteurs R.A. Kortram
A. van Rooij
Onderwerpen Analyse
  
Bedoeld voor Studenten en leraren wiskunde, natuur- en technische wetenschappen.
Ingangsniveau Eén jaar basiskennis analyse universiteit of hogeschool.
  
Uitgave 1e druk, 1990.
ISBN 978-90-5041-024-3
 304 pagina's
Prijs € 29,00
uitverkocht, in herdruk

Dit boek sluit aan op Analyse voor beginners door A. van Rooij (deel 6 in deze reeks) en ook dit vervolg bevat noodzakelijke wiskundige basiskennis.
Het gaat hierbij vooral om de behandeling van functies van meer veranderlijken. Het afstandsbegrip in Rn wordt ingevoerd, continuïteit van afbeeldingen en het differentiëren en integreren van functies van meer veranderlijken. Een aantal begrippen zijn rechtstreekse uitbreidingen van begrippen uit Analyse voor Beginners, het is echter noodzakelijk om daarnaast een aantal geheel nieuwe ideeën in te voeren.

Ook dit boek is in de prettige, didactische stijl geschreven die deze auteurs eigen is.

 Inhoudsopgave
1. De stelling van Bolzano en Weierstrass10. Partiële differentiatie
2. Convergentie in Rp11. De inverse-functiestelling
3. Continue afbeeldingen van Rp naar Rq12. Integratie over rechthoeken
4. Limieten van functies13. Integratie over andere verzamelingen
5. Limieten: enkele speciale situaties14. De transformatiestelling
6. Metrische ruimten15. Integratie langs krommen
7. Uniforme convergentie16. Oppervlakken in R3
8. Metrische ruimten: open en gesloten verzamelingen17. Compactheid
9. Differentiatie van functies van Rp naar Rq18. Gemengde opgaven

Dr. R.A. Kortram is in 1944 geboren in Paramaribo, Suriname. Hij studeerde in Leiden, promoveerde in 1971 bij C. Visser en is nu als universitair hoofddocent verbonden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen. De publicaties van dr. Kortram liggen op het terrein van de potentiaaltheorie en de complexe functies, onder meer deel 13 in deze reeks.

Prof. dr. A.C.M. van Rooij is in 1936 geboren in Eindhoven. Hij studeerde in Utrecht en promoveerde in 1963 bij H. Freudenthal. Thans is hij als hoogleraar verbonden aan de Katholiek Universiteit te Nijmegen. Van zijn hand verschenen een aantal artikelen over onderwerpen uit de analyse, drie wiskundeboeken in de Engelse taal en twee in het Nederlands.

 Van deze auteurs verschenen ook
  • Fouriertheorie (A. van Rooij)
  • De Theorie van Complexe Functies (R.A. Kortram)
  • Analyse voor Beginners (A. van Rooij)
  • An Invitation to Functional Analysis (A. van Rooij, B. de Pagter)
  • Blik op Oneindig (L. van den Broek, A. van Rooij)

  • Getallenbrouwerij (L. van den Broek, A. van Rooij)

  •