20

    Complexe Functies


de eerste stappen

Auteur J.M. Aarts
Onderwerpen Analyse
  
Bedoeld voor Onderwijs wiskunde universiteit en HBO, onderzoekers industrie en universiteit.
Ingangsniveau Basiskennis differentiaal- en integraalrekening.
  
Uitgave 4e druk, 2016
ISBN 978-90-5041-027-4
 142 pagina's
Prijs € 28,00

De theorie van complexe functies speelt een belangrijke rol in uiteenlopende toepassingsgebieden als bijvoorbeeld golftheorie, stromingsleer en electrotechniek. Dit boek bevat een goed uitgeprobeerde, inleidende cursus, waarbij achtereenvolgens complexe functies, analyticiteit, de Stelling van Cauchy en de Residuenstelling aan de orde komen. Ten behoeve van de integratietheorie worden machtreeksen en Laurent-reeksen besproken.

Elk hoofdstuk is voorzien van vele opgaven; achter in het boek zijn van alle opgaven de uitkomsten vermeld zodat een autoclave tekst voor de gebruiker is ontstaan.

 Inhoudsopgave
1. Complexe functies5. Machtreeksen
2. Analytische functies6. Laurent-reeksen
3. De Stelling van Cauchy7. Tenslotte
4. De Residuenstelling

Prof. dr. J.M. Aarts werd in 1938 geboren te Sittard, studeerde wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde daar op een onderwerp uit de topologie bij J. de Groot. Hij was gedurende het jaar 1966-'67 werkzaam aan het M.I.T. in de VS en is sinds 1967 verbonden aan de Technische Universiteit te Delft, eerst als lector, sinds 1973 als hoogleraar. Zijn publicaties betreffen de topologie, aanvankelijk compactificatie- en dimensietheorie, tegenwoordig ook topologische dynamica. Zijn eerste hobby is tennis.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Meetkunde (J.M. Aarts)
  • Topologie door zien (J.M. Aarts)
  • Christiaan Huygens: Het Slingeruurwerk (J.M. Aarts)
  • Een verkenning van krommen (J.M. Aarts en S. Garst)


  •