21

    Markov-ketens in

diskrete tijd


Auteurs K. van Harn
P.J. Holewijn
Onderwerpen Kansrekening en Statistiek
  
Bedoeld voor Onderwijs wiskunde universiteit en Hogeschool, onderzoekers industrie en universiteit.
Ingangsniveau Basiskennis wiskundige analyse.
  
Uitgave 2e druk, 2003.
ISBN 978-90-5041-026-7
 256 pagina's
Prijs € 25,00

De stochastiek, waaronder de waarschijnlijkheidsrekening, is van groot belang in de hedendaagse wiskunde. Ook spelen toepassingen van dit vakgebied een belangrijke rol in vele wetenschappen zoals econometrie, biologie, natuurkunde. In de waarschijnlijkheidsrekening heeft de theorie van Markov-ketens een voorname plaats; kenmerkend voor deze toevalsprocessen is een bescheide mate van afhankelijkheid tussen opvolgende waarnemingen.

In dit boek ligt de nadruk op de wiskundige theorie; het is voortgekomen uit colleges en oefeningen die reeds vele jaren door de auteurs aan tweedejaarsstudenten wiskunde en econometrie van de Vrije Universiteit Amsterdam worden gegeven.

Elk hoofdstuk is voorzien van opgaven; achterin het boek zijn van de opgaven uitkomsten een aanwijzingen vermeld. De schrijvers hebben de behandeling van de stof zo ingericht, dat het boek ook voor zelfstudie geschikt is. Zij gaan er hierbij van uit, dat de lezer over enige inleidende kennis van waarschijnlijkheidsrekening beschikt en zich op dit gebied verder wil oriënteren. In dit verband kan het boek ook goede diensten bewijzen aan docenten VWO en Hogeschool.

 Inhoudsopgave
1. Voorbereiding4. Markov-ketens: Basistheorie
2. Stochastische tijden en aantallen; genererende funkties5. Markov-ketens: invariante kansmaten, limietverdelingen
3. De vrije Bernoulli-wandeling6. Speciale Markov-ketens

Dr. K. van Harn werd in 1948 geboren te Lunteren, studeerde wiskunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde in 1978 aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Hij is als universitair docent wiskunde verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Prof. dr. P.J. Holewijn werd in 1935 geboren te Utrecht, studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit te Delft en promoveerde aldaar in 1965. Tot zijn emeritaat was hij als hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Maat- en Integratietheorie (K. van Harn, P.J. Holewijn)

    Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.

  •