25

    Hoofdstukken uit de

Combinatoriek


Auteurs P.W.H. Lemmens
T.A. Springer
Onderwerpen Algebra
  
Bedoeld voor Onderwijs wiskunde en informatica.
Ingangsniveau Basiskennis discrete wiskunde.
  
Uitgave 4e druk, 2016
ISBN 978-90-5041-096-0
 176 pagina's
Prijs € 25,00

De onderwerpen van dit boek vormen een onderdeel van de discrete wiskunde of de combinatoriek. Deze spelen onder meer in de informatica een belangrijke rol. Eerst komen de telproblemen en voortbrengende functies aan de orde, waarna partities en recurrente betrekkingen besproken worden. Verder worden Möbiusfuncties behandeld, de stelling van Polya en grafentheorie. De laatste hoofdstukken gaan over optimalisering , onder andere van stromingen in netwerken, en over Latijnse vierkanten.

Er is gekozen voor een kernachtige en acribische benadering. Bij ieder hoofdstuk zijn voorbeelden en vraagstukken opgenomen, waardoor een waardevolle opgavenverzameling is ontstaan; bij de meeste opgaven werden opmerkingen en uitwerkingen opgenomen.

 Inhoudsopgave
1. Eenvoudige telproblemen7. Grafen
2. Voortbrengende functies8. De stelling van Ramsey
3. Partities en voortbrengende functies9. Circuits, cykels, sneden, coranden, samenhang en bomen
4. Recurrente betrekkingen en voortbrengende functies10. Planaire grafen
5. Möbuisfuncties11. Optimalisering
6. De stelling van Polya12. Latijnse vierkanten

Dr. P.W.H. Lemmens werd in 1943 geboren en studeerde wiskunde in Utrecht. In 1969 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht bij H. Freudenthal op een topologisch onderwerp, waarna hij een jaar doorbracht aan de Universiteit van Oxford. Vanaf 1965 is dr. Lemmens werkzaam bij de Universiteit Utrecht, terwijl hij tijdelijk gedetacheerd was bij de Open Universiteit. Zijn publicaties, deels voor wetenschappelijk onderzoek en deels voor wiskunde onderwijs, bewegen zich op de terreinen algebra en meetkunde.

Prof. dr. T.A. Springer werd in 1926 geboren, studeerde aan de Rijksuniversiteit te Leiden en promoveerde aldaar in 1951 op een onderwerp uit de groepentheorie. Vanaf 1955 was hij verbonden aan de Universiteit Utrecht, sinds 1959 als hoogleraar; in 1991 ging hij met emeritaat. Hij verbleef veelvuldig op uitnodiging in het buitenland, schreef een groot aantal artikelen en begeleidde 17 promovendi. Prof. Springer is lid van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Ontwikkelen met Kettingbreuken (M. Kindt, P.W.H. Lemmens)

  •