27

    Differentiaalvergelijkingen


een inleidende cursus

Auteur W.T. van Horssen
Onderwerpen Analyse, Toegepaste Wiskunde
  
Bedoeld voor Studenten hogeschool of universiteit, leraren wiskude.
Ingangsniveau HAVO-VWO met wiskunde B.
  
Uitgave 4e druk, 1999.
ISBN 978-90-5041-032-8
 160 pagina's
Prijs € 24,00

Differentiaalvergelijkingen treden op in toepassingsgebieden zoals natuurkunde, sterrenkunde, economie, biologie en op vele andere terreinen. In dit boek wordt, uitgaande van de HAVO-VWO kennis van de wiskunde, een inleiding gegeven in de theorie. In de eerste hoofdstukken worden uitvoerig lineaire differentiaalvergelijkingen bestudeerd. Hiervoor zijn lineaire algebra en de theorie van complexe getallen nodig; deze stof wordt als aanvulling van de HAVO-VWO kennis ter plaatse ingevoerd.

Vele differentiaalvergelijkingen kunnen niet expliciet in de vorm van eenvoudige, elementaire formules worden opgelost. Hiertoe zijn numerieke rekenmethoden beschikbaar, die ons in staat stellen het verloop van de oplossingen te volgen. Ook zulke methoden komen uitvoerig, op dezelfde inleidende wijze, aan de orde met aandacht onder andere voor de methoden van Euler, Heun en Runge-Kutta. Aan elk hoofdstuk is een vraagstukkenverzameling toegevoegd.

 Inhoudsopgave
1. Lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen3. Numerieke methoden
2. Stelsels lineaire eerste orde differentiaalvergelijkingen

Dr. ir. W.T. van Horssen werd in 1960 geboren te Delft. Hij studeerde wiskunde aan de Technische Universiteit in deze stad en promoveerde in 1988 bij J.W. Reyn en A.H.P. van der Burgh. Hij is medeauteur van het succesvolle boek "inleiding matrixrekening en lineaire optimalisering". Van zijn hand verschenen tevens publicaties over niet-lineaire golftheorie. Dr. van Horssen is thans verbonden aan de TU Delft als onderzoeker en docent.

 Van deze auteur verscheen ook
  • Inleiding Matrixrekening en Lineaire Optimalisering (A.H.P. van der Burgh, W.T. van Horssen)

    Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.

  •