29

    Kosmologie


van oerknal via niets tot straling en stof

Auteur A. Achterberg
Onderwerpen Natuurwetenschap en Techniek
  
Bedoeld voor Studenten en belangstellenden in de sterrenkunde.
Ingangsniveau Tweede jaar universiteit natuur- en sterrenkunde.
  
Uitgave 4e druk, 2013.
ISBN 978-90-5041-070-0
 554 pagina's
Prijs € 40,00

De kosmologie heeft zich in de laatste jaren pijlsnel ontwikkeld door nieuwe impulsen vanuit de hoge-energie-fysica, de natuurkunde van elementaire deeltjes, en door de nieuwe sterrenkundige waarnemingen.

Dit boek bespreekt het kosmologisch oerknalmodel voor het ontstaan van ons heelal; dit model wordt inmiddels door waarnemingen en theorie in belangrijke mate ondersteund. Het geeft een historisch overzicht van de discussie en de studie van natuurkundige processen die tot dit model hebben geleid en besteedt vervolgens veel aandacht aan de recente ontwikkelingen die de hernieuwde belangstelling voor het oerknalmodel hebben teweeg gebracht.

In het laatste deel, bestaande uit een zestal hoofdstukken, komt het verband tussen moderne kosmologie en filosofie aan de orde.

 Inhoudsopgave
1. Inleiding17. Chaotische inflatie
2. Het uitdijend heelal18. Productie en vernietiging
3. Een omwenteling in de natuurkunde19. Overlevingskans en deeltjessoort
4. Het model van Friedmann20. Het heelal in de stralingsfase
5. Heelal met straling, stof en 'niets'21. Observationele kosmologie
6. Thermodynamica van het heelal22. De massaverdeling in ons heelal
7. De geometrie van het heelal23. Vorming van structuur in het heelal
8. Is het standaardmodel succesvol?24. De Kosmische Achtergrondstraling
9. Deeltjes en wisselwerking25. Samenvatting: Ωm, ΩΛ en H0
10. Fundamentele krachten en deeltjes26. Samen- of tegenspraak
11. Behoudswetten en unificatie27. Heeft het heelal een doel?
12. Quantum-zwaartekracht?28. Wetenschapper, koopman of priester?
13. Fase-overgangen in het heelal29. Buitenaards leven
14. De eigenschappen van 'niets'30. Charlatans of dissidenten
15. Negatieve druk en inflatie31. Nog onbeantwoorde vragen
16. Een vlak heelal uit niets32. Appendix

Prof. dr. A. Achterberg werd in 1953 geboren in Maarn. Hij studeerde natuur- en sterrenkunde aan de universiteit van Utrecht en promoveerde aldaar in 1981. Hij was vervolgens werkzaam aan het California Institute of Technology en aan de University of California in Berkeley. In 1984 werd hem door NWO een Huygens-stipendium toegekend. Sinds 1989 is hij verbonden aan het Sterrenkundig Instituut van de Universiteit van Utrecht - vanaf 1998 als hoogleraar - en aan het Centrum voor Hoge Energie Astrofysica in Amsterdam.

"Kosmologie is reeds eerder uitgegeven in 1994. Deze tweede druk is echter volledig herzien en aangepast aan de recente ontwikkelingen. De omvang van de nieuwe druk is hierdoor bijna verdubbeld. Bijzonder zijn de laatste zes hoofdstukken waarin Achterberg de filosofie en de natuurkunde op interessante wijze weet te verenigen."
Sabrine Caspers in Natuur en Techniek, september 2002


Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.