32

    Het Stripverhaal van

de Statistiek


Auteurs Larry Gonick
Woolcott Smith
Onderwerpen Kansrekening en Statistiek
  
Uitgave 7e druk, 2016
ISBN 978-90-5041-037-3
 240 pagina's
Prijs € 27,00

Als je denkt dat verwachtingswaarde iets met aanstaande moeders te maken heeft, standaardafwijking wijst op een psychische stoornis die veel voorkomt, en als je eindelijk wilt begrijpen welke rol toeval in je leven speelt, dan heb je het Stripverhaal van de Statistiek nodig om op weg geholpen te worden naar Inzicht in Statistische Verbanden.

Het Stripverhaal van de Statistiek behandelt de kernzaken van de moderne statistiek: het samenvatten en grafisch uitzetten van gegevens, kansrekening bij het gokken en het toedienen van medicijnen, stochastische variabelen, regressie analyse, de Centrale Limietstelling, hypotheses testen, factoranalyse en nog veel meer - dat alles uitgelegd met behulp van eenvoudige, heldere, en jawel, leuke illustraties.


 Inhoudsopgave
1. Wat is statistiek?7. Betrouwbaarheidsintervallen
2. Beschrijving van gegevens8. Toetsen van hypothesen
3. Waarschijnlijkheid9. De vergelijking van twee populaties
4. Stochastische variabelen10. Het opzetten van experimenten
5. De sage van de twee distributies11. Regressie
6. Steekproeven12. Conclusie

Larry Gonick heeft een aantal educatieve stripverhalen geproduceerd.

Woolcott Smith is een professioneel statisticus werkzaam bij Temple University.