48

    Wiskunde in Werking

deel 1


vectoren en matrices toegepast

Auteur Maarten de Gee
Onderwerpen Algebra, Toegepaste Wiskunde, Algemene Inleiding Wiskunde
  
Bedoeld voor Studenten Hogeschool of Universiteit, leraren wiskunde.
Ingangsniveau VWO-HAVO met wiskunde.
  
Uitgave 11e druk 2015
ISBN 978-90-5041-140-0
 440 pagina's
Prijs € 37,00

De laatste decennia is het gebruik van wiskundige modellen en technieken sterk opgekomen in uiteenlopende wetenschappen als biologie, economie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskunde is dan ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De boeken uit de reeks Wiskunde in Werking behandelen wiskundige onderwerpen die in inhoud, vorm en presentatie nauw aansluiten bij natuur-, mens- en maatschappijwetenschappen. Hierin wordt de stof zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid van de wiskundige modellen zo groot mogelijk is. Daarbij is de verbinding tussen de wiskunde en de toepassing net zo belangrijk als de wiskunde zelf. De stof is opgesplitst in kleine, afgeronde eenheden, die de student zich in zelfstudie kan eigen maken; om dat mogelijk te maken zijn er veel opgaven opgenomen, met antwoorden. De docent kan daarbij een docerende of een begeleidende rol aannemen.

De eerste vier hoofdstukken van dit boek bestrijken de basis van de vector- en matrixrekening. Hierin wordt behandeld wat elke kwantitatieve wetenschapper van de lineaire algebra zou moeten weten: lineaire vergelijkingen, vector, matrix, determinant, eigenwaarde en eigenvector, projectie en regressie. De drie hoofdstukken daarna gaan wat meer de diepte in. Hierin komen iets meer gespecialiseerde onderwerpen aan bod, zoals kern en beeld, de normaalvormen, singuliere waarden en hoofdcomponenten.

 Inhoudsopgave
1. Vectoren5. Deelruimten
2. Matrices en lineaire afbeeldingen6. Basistransformaties
3. Determinanten, eigenwaarden en eigenvectoren7. Orthogonaliteit
4. Meetkunde met vectoren

Maarten de Gee is als wiskundige verbonden aan Wageningen UR. Hij maakt deel uit van een groep wiskundigen en statistici die onderzoek doen in toegepaste wiskunde en statistiek, onder meer op het gebied van systeembiologie, kwantitatieve ecologie, statistische genetica, voedselveiligheid en patroonherkenning.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Wiskunde in Werking van A naar B (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 2: analyse toegepast (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 3: functies van meer variabelen toegepast (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 1: Introduction to Calculus (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 2: Analysis Applied (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 3: Vectors and Matrices Applied (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 4: Time-dependent Systems (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 5: Processes in Space and Time (M. de Gee)


  •