49

    Wiskunde in Werking

deel 2


analyse toegepast

Auteur Maarten de Gee
Onderwerpen Analyse, Toegepaste Wiskunde, Algemene Inleiding Wiskunde
  
Bedoeld voor Studenten wiskunde, natuur- en technische wetenschappen universiteit en hogeschool, leraren wiskunde.
Ingangsniveau Eerste jaar universiteit en hogeschool.
  
Uitgave 12e druk, 2015
ISBN 978-90-5041-110-3
 416 pagina's
Prijs € 37,00

De laatste jaren is het gebruik van wiskundige modellen opgekomen in uiteenlopende wetenschappen als biologie, economie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskunde is dan ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De drie delen van "Wiskunde in Werking" behandelen wiskundige onderwerpen die, wat inhoud, vorm en presentatie betreffen, nauw aansluiten bij technologische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. In deze drie delen wordt de stof zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid optimaal is.

De eerste twee delen bevatten noodzakelijke basisstof en zijn gebaseerd op deel 28 van de reeks van Epsilon Uitgaven. Het derde deel bevat nieuwe stof en heeft dezelfde opzet. De klassieke basisstof is zonder dook verdeeld in kleine eenheden die de student zich door zelfstudie kan eigen maken, zodat - indien gewenst - de docent eerder een begeleidende dan docerende rol kan spelen. Er zijn veel vraagstukken opgenomen en uitwerkingen.

 Inhoudsopgave
1. Rijen, reeksen en iteratieve processen5. Differentiaalvergelijkingen
2. Functies6. Functies van twee variabelen: differentiëren en integreren
3. Integreren7. Functies van twee variabelen: extremen
4. Integratietechnieken8. Complexe getallen

De samensteller van dit boek, dr. M. de Gee, is als wiskundige verbonden aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Wiskunde in Werking van A naar B (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 1: vectoren en matrices toegepast (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 3: functies van meer variabelen toegepast (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 1: Introduction to Calculus (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 2: Analysis Applied (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 3: Vectors and Matrices Applied (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 4: Time-dependent Systems (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 5: Processes in Space and Time (M. de Gee)


  •