50

    Wiskunde in Werking

deel 3


functies van meer variabelen toegepast

Auteur Maarten de Gee
Onderwerpen Toegepaste Wiskunde, Algemene Inleiding Wiskunde
  
Bedoeld voor Studenten wiskunde, natuur- en technische wetenschappen universiteit en hogeschool, leraren wiskunde.
Ingangsniveau Tweede jaar universiteit en hogeschool.
  
Uitgave 3e druk, 2009.
ISBN 978-90-5041-000-7
 368 pagina's
Prijs € 30,00

De laatste jaren is het gebruik van wiskundige modellen opgekomen in uiteenlopende wetenschappen als biologie, chemie, economie, farmacie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskunde is dan ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang. De drie delen van "Wiskunde in Werking" behandelen wiskundige onderwerpen die, wat inhoud, vorm en presentatie betreffen, nauw aansluiten bij technologische en natuurwetenschappelijke studierichtingen. In deze drie delen wordt de stof zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid optimaal is.

De eerste twee delen bevatten noodzakelijke basisstof en zijn gebaseerd op deel 28 van de reeks van Epsilon Uitgaven. Het derde deel sluit hier wat presentatie betreft volledig op aan. Wiskundige technieken worden direct ingebed in een groot aantal toepassingen van zeer verschillende aard waarbij tevens aandacht wordt besteed aan het modelleren. De onderwerpen, gewone en partitiële differentiaalvergelijkingen en vectorvelden, maken dat het ingangsniveau iets hoger ligt dan bij de eerste twee delen; ook zijn de toepassingen wat geavanceerder. Er zijn veel vraagstukken opgenomen met uitwerkingen.

 Inhoudsopgave
1. Differentiaalvergelijkingen4. Vectorvelden, gradiënt en divergentie
2. Integratie in twee en drie dimensies5. Partitiële differentiaalvergelijkingen: Fourierreeksen
3. Partitiële differentiaalvergelijkingen: een inleiding

De samensteller van dit boek, dr. M. de Gee, is als wiskundige verbonden aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Wiskunde in Werking van A naar B (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 1: vectoren en matrices toegepast (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 2: analyse toegepast (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 1: Introduction to Calculus (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 2: Analysis Applied (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 3: Vectors and Matrices Applied (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 4: Time-dependent Systems (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 5: Processes in Space and Time (M. de Gee)


  •