52

    Waanwetenschap


Auteur N.G. van Kampen
Onderwerpen Filosofie en Grondslagen
  
Bedoeld voor Belangstellenden wetenschap.
  
Uitgave 1e druk, 2002.
ISBN 978-90-5041-074-8
 176 pagina's
Prijs € 20,00

De auteur heeft een groot deel van zijn leven gewijd aan de theoretische natuurkunde. In die tijd heeft hij zich vaak verbaasd over de absurde redeneringen en bizarre theorieën die hij in grote getale tegenkwam in en buiten de wetenschap. Soms is niet te begrijpen hoe ze ooit opgang hebben kunnen maken, maar in andere gevallen zijn ze nog steeds niet overwonnen.

In de eerste hoofdstukken van dit boek zijn een aantal absurditeiten verzameld uit het dagelijkse leven, zoals men aantreft in kranten en andere geschriften, variërend van onzinnig feitenmateriaal tot zinloze prietpraat. Daarna komen meer serieuze onderwerpen ter sprake, zoals het gebruik van waarschijnlijkheid en statistiek, wijsbegeerte, misvattingen omtrent quantummechanica, en tenslotte de sociologie.

De auteur analyseert kromme redeneringen en komt tot markante conclusies zoals "Voor wetenschapsfilosofen blijft alleen nog over het samenstellen van een kroniek die beschrijft hoe de wetenschap in werkelijkheid beoefend wordt, zonder te hopen algemene regels of voorschriften te kunnen vaststellen." Of ook: "Sociologie is een moeilijk onderwerp, dat grondig nadenken door onafhankelijke onderzoekers behoeft om tot een wetenschap uit te groeien - als dat mogelijk is."

 Inhoudsopgave
1. Getallenmystiek11. Onwaarschijnlijkheden
2. Feitelijkheden12. Inductie
3. Godsdienstwaanzin13. Statistiek
4. Oorlogsgeweld14. Statistische mechanica
5. Woordenkraam15. Wijsbegeerte
6. Prietpraat16. Wetenschap en filosofie
7. Misologie17. Irrationaliteit in de natuurkunde
8. Natuur en techniek18. Quantummechanica
9. Entropie19. Sociologie
10. Gelijke kansen

Prof. dr. N.G. van Kampen werd in 1921 geboren te Leiden. Hij studeerde natuurkunde in Leiden en Groningen (bij F. Zernike) en promoveerde bij H.A. Kramers over de quantumtheorie van lichtverstrooiing. In 1958 werd hij benoemd tot hoogleraar theoretische fysica aan de Universiteit van Utrecht. Prof. van Kampen vervulde vele gast-hoogleraarschappen in het buitenland en geldt als een van Nederlands vooraanstaande fysici.

"'Waarom heb ik dit boek geschreven? Omdat ik het niet laten kon.' Gepensioneerd theoretisch fysicus prof. Dr. N.G. van Kampen laat er geen twijfel over bestaan. Het is tijd de eindeloos lijkende stroom van absurde theorieën aan de kaak te stellen."
Sabrine Caspers in Natuur en Techniek, oktober 2002


Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.