52a

    Commentaar op

'Waanwetenschap'


de tachtigjarige oorlog van N.G. van Kampen

Auteurs Dennis Dieks
Vincent Icke
G.Y. Nieuwland
Jelle Ritzerveld
F. Takens
  
Uitgave 1e druk, 2003.
ISBN 978-90-5041-083-0
 64 pagina's
Prijs € 10,00

In het voorwoord van zijn boek 'Waanwetenschap' zegt de fysicus N.G. van Kampen: "Waarom heb ik dit boek geschreven? Omdat ik het niet laten kon. Het is een verweer tegen al die woorden, gesproken en geschreven, waarmee ik dagelijks overspoeld word, dat trommelvuur van woorden zonder duidelijke of ware inhoud... een afrekening met de baaierd van onzin die me mijn leven lang is opgedrongen onder het mom van wijsheid."
Het boek behandelt misbruik van een begrijp als entropie, misvattingen van statistiek en kansrekening, quantummechanica, wijsbegeerte en andere serieus bedoelde wetenschappen.

Het valt inderdaad niet mee om wetenschapper te zijn in deze tijd. De politici en beleidsmakers hebben geen gevoel voor wetenschapsbeoefening en vanuit de maatschappij als geheel vliegen de kosmische trillingsniveaus ons om de oren.
De auteurs van dit pamflet, wiskundigen en fysici, zetten kanttekeningen bij Van Kampen's kritiek. Sommigen herkennen de woede over de toenemende invloed van misvattingen en bijgeloof; de auteurs gaan uitvoerig in op de redeneringen in 'Waanwetenschap' en zijn het -vanzelfsprekend- niet altijd met Van Kampen eens. Dat is een aanzet voor een voortgezette inhoudelijke discussie.

 Inhoudsopgave
1. Voorwoord4. Vincent Icke: Het uur der wrake
2. Jelle Ritzerveld: Hapklare Onzin5. G.Y. Nieuwland: Over Torens, van Ivoor en van Babel, en wat daar tussen ligt
3. Dennis Dieks: Queeste6. F. Takens: Over Waanwetenschap

Dennis Dieks is verbonden aan het Instituut voor Geschiedenis en Grondslagen van de Natuurwetenschappen, Unitversiteit Utrecht.

Vincent Icke is werkzaam bij de Sterrewacht Leiden.

G.Y. Nieuwland is als wiskundige verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Jelle Ritzerveld is verbonden aan de Sterrewacht Leiden.

F. Takens is als wiskundige werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Dynamical Systems and Chaos (H. Broer, F. Takens)

    Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.

  •