56

    Eindig, Oneindig, meer

dan Oneindig


grondslagen van de wiskundige wetenschappen

Auteur Leon Horsten
Onderwerpen Filosofie en Grondslagen
  
Bedoeld voor Studenten universiteit en HBO, belangstellenden in de grondslagen van wiskunde en informatica.
Ingangsniveau VWO met wiskunde en enige basiskennis logica.
  
Uitgave 2e druk, 2018
ISBN 978-90-5041-086-1
 220 pagina's
Prijs € 25,00

De filosofie van de wiskunde is gebaseerd op de grondslagenstudies van de wiskunde en de computerwetenschappen. Dit boek is dan ook bedoeld voor studenten van alle drie de betrokken richtingen én natuurlijk voor een ieder die zich interesseert voor deze grondslagen.

Er is niet gekozen voor een statische historische benadering waarbij je je dan zou moeten beperken tot een bespreking van de drie grote scholen: logicisme, intuïtionisme en formalise (en hun fiasco's!). Zoals de auteur zegt: "Het verhaal van de kinderen en kleinkinderen van de grote scholen dient te worden verteld". Recente ontwikkelingen in het grondslagenonderzoek krijgen meer aandacht en verlenen het geheel een optimistische toon.

Actuele onderwerpen die aan de orde komen zijn verzamelingentheorie en de continuumhypothese, beslisbaarheid en berekenbaarheid, modeltheorie. Er wordt steeds verwezen naar artikelen en boeken waar onderwerpen uitvoeriger behandeld worden.

 Inhoudsopgave
1. Filosofie van de wiskundige wetenschappen en grondslagenonderzoek4. Verzamelingentheorie en platonisme
2. Naar een axiomatisering van getallentheorie, logica en verzamelingentheorie5. Effectieve berekenbaarheid
3. Drie grote scholen6. Modellen en tweede-orde logica

Prof. dr. L. Horsten is in 1966 geboren te Eindhoven; hij promoveerde in Leuven bij H. Roelants en C.A. Anderson. De auteur is als hoogleraar werkzaam aan het Instituut voor Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Leuven met als onderzoeksveld toegepaste logica, epistemologie, de grondslagen van de wiskunde en metafysica.