62

    Op de Schouders

van Reuzen


de mechanica van Isaac Newton

Auteurs Maris van Haandel
Gert Heckman
  
Bedoeld voor Algemeen wetenschappelijk geïnteresseerden
Ingangsniveau VWO met wiskunde B
  
Uitgave 1e druk, 2009.
ISBN 978-90-5041-107-3
 104 pagina's
Prijs € 18,00

Algemeen wordt de Principia van Isaac Newton uit 1687, waarin hij zijn theorie van zwaartekracht formuleert, gezien als een van de meest revolutionaire werken binnen de natuurwetenschap. Op basis van twee eenvoudige wetten, de Bewegingsvergelijking en de Gravitatiewet, ontvouwt Newton zijn theorie, waarmee hij de wetten van Kepler over planeetbewegingen en de Valwet van Galilei voor projectielen langs wiskundige weg kan afleiden.
In dit boek wordt Newtons gravitatieleer behandeld op een manier die op twee punten afwijkt van de gebruikelijke uitleg in hedendaagse tekstboeken. Enerzijds krijgt de historische ontwikkeling van het vakgebied veel aandacht. Anderzijds is de behandeling Euclidisch meetkundig van aard, in tegenstelling tot de meer rekenkundige aanpak in de moderne teksten. Deze meetkundige route heeft didactisch grote voordelen ten opzichte van de gebruikelijke rekenkundige weg.
De tekst is ontstaan uit een masterclass voor 6 VWO leerlingen, gegeven aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

 Inhoudsopgave
1. Het inwendig product9. Het bewijs van Newton in de principia
2. Het uitwendig product10. Het algemeen scholium van Newton
3. Vlakke krommen en ruimtekrommen11. De 'Lost lecture' van Feynman
4. De tweewielerkromme van Copernicus12. De wet van Coulomb
5. De wetten van Kepler13. De meetkunde van paraboolbanen
6. De beweging van projectielen bij Galilei14. Het tekort van de klassieke mechanica
7. De wetten van Newton15. Tabellen
8. Het gereduceerde Kepler probleem16. Literatuur

Maris van Haandel is gepromoveerd op het gebied van de Analyse te Nijmegen en is nu docent wiskunde aan het RSG Pantarijn te Wageningen.

Gert Heckman is hoogleraar Meetkunde aan de Radboud Universiteit.


Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.