69

    De Riemann-hypothese


een miljoenenprobleem

Auteurs Roland van der Veen
Jan van de Craats
  
Bedoeld voor leerlingen, studenten en anderen met belangstelling voor wiskunde.
Ingangsniveau vwo met wiskunde B
  
Uitgave 1e druk, 2011.
ISBN 978-90-5041-126-4
 112 pagina's
Prijs € 19,00

De Riemann-hypothese is het belangrijkste open probleem van de wiskunde. Wie het oplost, wordt wereldberoemd en verdient bovendien de prijs van één miljoen dollar die er in het jaar 2000 voor is uitgeloofd. De Riemann-hypothese heeft te maken met de rij van de priemgetallen. Hoe liggen de priemgetallen verspreid tussen de andere getallen? Hoeveel priemgetallen zijn er? Hoeveel zijn er van honderd cijfers? Van duizend cijfers? Bernhard Riemann schreef hierover in 1859 een baanbrekend artikel. Daarin formuleerde hij ook zijn beroemde vermoeden, min of meer als een losse opmerking terzijde. Maar niemand heeft het nog op kunnen lossen. Achter Riemanns vermoeden gaat een heel wiskundig universum van oneindige reeksen, oneindige producten, complexe getallen en complexe functies schuil. Dit boek is een eerste verkenning van die fascinerende, onbekende wereld. Het is voortgekomen uit de lesteksten bij een webklas wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam voor vwo-scholieren met wiskunde B in hun pakket.

 Inhoudsopgave
1. Priemgetallen3. De Riemann-hypothese
2. De zèta-functie4. Priemgetallen en de Riemann-hypothese

Roland van der Veen promoveerde in 2010 aan de UVA en is thans werkzaam als wiskundig onderzoeker aan de University of California, Berkeley.

Jan van de Craats is emeritus hoogleraar wiskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

 Van deze auteurs verschenen ook
  • Chaostheorie (H. Broer, J. van de Craats, F. Verhulst)
  • Vectoren en Matrices (J. van de Craats)
  • Een passie voor symmetrie (J. van de Craats)
  • De juiste toon (J. van de Craats)


  •