70

    Wiskunde in Werking

van A naar B


Auteur M. de Gee
  
Bedoeld voor (eerstejaars) studenten natuur- en technische wetenschappen aan universiteit en hogeschool, leraren wiskunde en anderen met belangstelling voor wiskunde en toepassingen.
Ingangsniveau vwo met wiskunde A
  
Uitgave 3e druk, 2015
ISBN 978-90-5041-127-1
 272 pagina's
Prijs € 34,00

De wiskunde vindt van oudsher zijn belangrijkste toepassingsgebied in de natuurkunde. Veel recenter is het gebruik van wiskundige modellen en technieken in andere wetenschappen, zoals biologie, chemie, economie, farmacie, milieuwetenschappen, planologie en sociologie. Kennis van wiskundige technieken is dus ook voor studenten en onderzoekers in deze disciplines van groot belang.

Deze tekst behandelt de basis van de "calculus", het deel van de wiskunde dat gaat over functies, differentiëren en integreren. De stof wordt zo aangeboden dat de praktische bruikbaarheid zo groot mogelijk is; er wordt veel aandacht besteed aan het bestuderen van concrete voorbeelden en het maken van oefeningen. Daarnaast wordt de stof zoveel mogelijk geïllustreerd aan de hand van toepassingen, waarbij de verbinding tussen de wiskunde en de toepassing zeker zo belangrijk is als de wiskunde zelf.

De eerste twee hoofdstukken van dit boek behandelen de standaardfuncties. Deze tekst is niet bedoeld als inleiding, maar meer als herhaling, en om eerder opgedane kennis te verbreden en te verdiepen. Ook geven ze ruimte om wiskundige vaardigheden verder aan te scherpen. Daarna volgen drie hoofdstukken over differentiëren, periodieke functies en integreren.

Dit boek is bijzonder geschikt voor eerstejaars studenten die eindexamen wiskunde A gedaan hebben en nu voor een exacte richting hebben gekozen. Ook voor studenten met wiskunde B die de stof willen herhalen en alle anderen met belangstelling voor toepassingen van wiskunde is dit een mooi opstapje naar de boeken Wiskunde in Werking Deel 1,2 en 3.

 Inhoudsopgave
1. Vergelijkingen en functies4. Goniometrische functies
2. Machtsfuncties, exponentiële functies en logaritmen5. Integreren
3. Differentiëren en afgeleide functies

Dr. M. de Gee, is als wiskundige verbonden aan de Wageningen Universiteit. De leden van de wiskunde groep waartoe hij behoort doen onderzoek in de toegepaste wiskunde op gebieden als systeembiologie, weer- en klimaatmodellen, grondwaterstroming en populatiedynamica.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Wiskunde in Werking deel 1 (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 2 (M. de Gee)
  • Wiskunde in Werking deel 3 (M. de Gee)
  • Mathematics that Works volume 4 (M. de Gee)


  •