73

    Honderd gevangenen en

een gloeilamp


Auteurs Hans van Ditmarsch
Barteld Kooi
  
Bedoeld voor Leerlingen, studenten en anderen met belangstelling voor wiskunde
Ingangsniveau VWO
  
Uitgave 1e druk, 2013.
ISBN 978-90-5041-132-5
 100 pagina's
Prijs € 20,00

Dit boek bevat negen logische puzzels. Al deze puzzels gaan over wat jij weet over wat een ander weet. Het zijn kennispuzzels. Dit leidt tot schijnbaar tegenstrijdige formuleringen, waarin iemand door te zeggen dat hij of zij iets niet weet, uiteindelijk toch kan leren dat hij of zij het wel weet. Dit soort puzzels hebben aan de wieg gestaan van de ontwikkeling van de kennislogica en van de logica van kennisverandering. Deze modale logica's worden sinds enige tientallen jaren gebruikt in vakgebieden als wiskunde, informatica, wijsbegeerte, economie, en cognitiewetenschap.

In de negen afzonderlijke hoofdstukken van het boek worden de puzzels stapsgewijs opgevoerd, waarbij je als lezer zelf verschillende problemen kunt oplossen voordat je het antwoord raadpleegt. Ook wordt uitvoerige informatie gegeven over de vaak exotische herkomst van de puzzels. Een ervan gaat terug tot een Duitse vertaling uit 1832 van een werk van de Franse schrijver Rabelais!

Het boek is opgesierd met illustraties van Elancheziyan.

 Inhoudsopgave
1. Opeenvolgende getallen6. Wie heeft de som?
2. Een onverwacht proefwerk7. Som en product
3. Modderige kinderen8. Het twee-enveloppenprobleem
4. Monty Hall9. Honderd gevangenen en een gloeilamp
5. Russische kaartenA. Antwoorden

Hans van Ditmarsch is senior onderzoeker bij de onderzoeksorganisatie CNRS in Frankrijk en werkt aan het LORIA in Nancy. Daarvoor heeft hij gewerkt in Spanje, in Schotland, in Nieuw-Zeeland en ook in Nederland. Hij is het levende bewijs dat teveel mobiliteit uiteindelijk een succesvolle wetenschappelijke carrière niet in de weg hoeft te staan.

Barteld Kooi is hoogleraar logica aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft daar ook gestudeerd, een postdoc gedaan en werd er vervolgens universitair docent. Hij is het levende bewijs dat mobiliteit helemaal niet noodzakelijk is voor een succesvolle wetenschappelijke carrière. Blijf gewoon zitten waar je zit!