82

  Een Variabele Constante


Historische en didactische aspecten
van de Analyse op school


Auteur Martin Kindt
  
Bedoeld voor (aanstaande) leraren in exacte vakken, lerarenopleiders en didactici, auteurs van schoolboeken en leerplanontwikkelaars. Ook voor docenten van het hoger onderwijs kan dit boek interessant zijn. En verder voor iedereen die belangstelling heeft voor het wiskundeonderwijs en haar geschiedenis.
  
Uitgave 1e druk, 2015
ISBN 978-90-5041-153-0
 432 pagina's
Prijs € 36,00

Dit boek bestaat uit twee delen. Het eerste deel beschrijft de lange (voor)geschiedenis van het vak analyse in het voortgezet onderwijs. Daarin komen onder meer drie grote leerplanprojecten in de bovenbouw van vwo en havo ter sprake, te weten Hewet (de invoering van wiskunde A op het vwo), Hawex (splitsing van de havo-wiskunde in de stromen A en B) en Profi (nieuwe programma’s voor de profielen N&G en N&T). Het tweede deel is vooral te beschouwen als achtergrondboek. Aan de hand van zes thema’s uit de elementaire analyse worden stukjes wiskundige theorie, uitgewerkte problemen, didactische opmerkingen, historische excursies en persoonlijke opinies in een bonte afwisseling voor de lezer opgevoerd.

 Inhoudsopgave
Voorbeschouwing 6. Het verschijnsel raaklijn
Deel 1 Hogere Wiskunde op School 7. Algebra en analyse
1. Een aanloop van vijftig jaar 8. Optimaliseren met en zonder calculus
2. Om de tien jaar een nieuwe horde  Nawoord
Deel 2 Achtergrond Didactiek Verdieping  Literatuur
3. Analyse kan ook discreet zijn  Leerlingteksten en Schoolboeken
4. Meetkunde en analyse  Namenregister
5. Analyse in beweging  


Martin Kindt werd in 1976, na zestien jaar wiskundeleraar geweest te zijn, ontwerper/onderzoeker bij het Instituut Ontwikkeling Wiskundeonderwijs (IOWO), de vroege voorloper van het Freudenthal Instituut. In die hoedanigheid was hij intensief betrokken bij de bovengenoemde leerplanprojecten. Daarnaast doceerde hij in de avonduren analytische en projectieve meetkunde aan opleidingen voor leraar wiskunde in Arnhem en Utrecht.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Lessen in Projectieve Meetkunde (M. Kindt)
  • Perspectief, hoe moet je dat zien? (M. Kindt, A. Verweij)
  • De Veelzijdigheid van Bollen (P. Boon, M. Kindt)
  • Babylonische Wiskunde (M. Kindt, A. van der Roest)
  • Ontwikkelen met Kettingbreuken (M. Kindt, P.W.H. Lemmens)
  • Het Avontuur dat Algebra heet (M. Kindt, H. Hietbrink)
  • Wie was Albrecht Dürer? (M. Kindt)

  •