1

    Kattenaids en Statistiek


Auteurs Jan van den Broek
Peter Kop
Onderwerpen Kansrekening en Statistiek
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 1e druk, 2001.
ISBN 978-90-5041-050-2
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Het eerste deel in de Zebra-reeks beschrijft de toepassing van statistiek bij het onderzoek naar kattenaids. Hoe worden steekproefgegevens verwerkt? En, hoe worden hypotheses getoetst? Met behulp van statistiek kan op basis van steekproefgegevens bijvoorbeeld worden getoetst of kattenaids misschien vaker bij zwerfkatten dan bij huiskatten voorkomt. De statistische technieken die hierbij worden gebruikt zijn ook toepasbaar op tal van andere, vergelijkbare situaties. Hierdoor geeft dit boek ook algemeen inzicht in de vraag hoe uitspraken worden gefundeerd op experimentele gegevens.

De heldere wijze waarop de statistische technieken worden behandeld maakt dat dit deel een geschikte inleiding is voor iedereen met belangstelling voor de toepassing van statistiek.

 Inhoudsopgave
1. Een onderzoek5. Het vergelijken van twee populatiefracties
2. Populatie en steekproef6. Het vergelijken van twee populatiegemiddelden
3. Eigenschappen van de steekproeffractie7. De eindopdracht
4. Het toetsen van een hypothese

Jan van den Broek is statisticus bij de Faculteit Diergeneeskunde te Utrecht (Centrum voor Biostatistiek).

Peter Kop is docent wiskunde aan het St. Gregoriuscollege in Utrecht.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Verkiezingen, een web van paradoxen (A. van Deemen, E. van der Hout, P. Kop, H.C.M. de Swart)

    Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.

  •