14

    Grafen in de praktijk


Auteur Hajo Broersma
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 3e druk, 2012.
ISBN 978-90-5041-078-6
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Het wegennet, het internet, de spoorrails verbindingen, de buizenstelsels voor gas en water, het kabelnet voor tv, het telefoonnet zijn allemaal voorbeelden van netwerken.

Dergelijke netwerken kunnen worden beschreven met een eenvoudig wiskundig hulpmiddel, de graaf. Afhankelijk van het toepassingsgebied, bijvoorbeeld een reisplanner voor de Nederlandse Spoorwegen of snel transport van emails tussen internet gebruikers, worden verschillende eisen aan deze grafen gesteld.

In deze Zebra worden drie karakteristieke probleemgebieden voor grafen behandeld, waarna alles samenkomt in een hoofdstuk over optische netwerken die een belangrijke rol spelen in de telecommunicatie.

 Inhoudsopgave
1. Graafkleuringen4. Optische netwerken
2. Netwerken bouwen5. Korte uitwerkingen en antwoorden
3. Kortste paden

Dr. ir. Hajo Broersma is als toegepast wiskundige verbonden aan de Universiteit van Twente met als specialisme theorie en toepassingen van grafen.

"Interessante inleiding in een subgebied van de wiskunde dat in moderne technologie van belang is. Voor schoolbibliotheken, voortgezet onderwijs en openbare bibliotheken een interessante aanschaf."
Nederlandse Bibliotheek Dienst, februari 2003

"Eigenlijk kan ik kort zijn: weer zo'n mooi deeltje in de Zebrareeks. Ik zal het mijn leerlingen met veel plezier aanbevelen, niet in de laatste plaats omdat het ze laat zien dat wiskunde op veel meer plaatsen een rol speelt dan zij zouden verwachten."
Ernst Lambeck in Euclides, oktober 2003


Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.