17

    Christiaan Huygens


Auteurs Rienk Vermij
Hanne van Dijk
Carolien Reus
Onderwerpen Geschiedenis van de Wiskunde
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 1e druk, 2004.
ISBN 978-90-5041-082-3
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Christiaan Huygens (1626-1695), zoon van de bekende dichter en staatsman Constantijn Huygens, werd in het midden van de 17e eeuw beschouwd als Europa's grootste wiskundige en natuurwetenschapper. Hij was een geniale onderzoeker die zich zowel met theorie als de praktijk bezighield. Zo bedacht hij de verklaring voor de ringen van Saturnus en formuleerde het golfkarakter van het licht; ook was hij lenzenslijper en vond hij de slingerklok uit. Doordat hij wiskundig redeneren en natuurkundig inzicht combineerde was hij een van de eerste moderne geleerden.

Deze tekst geeft inzicht in zijn leven en werk, de opdrachten zijn door zijn werk geïnspireerd.

 Inhoudsopgave
1. Christiaan Huygens en het nieuwe wereldbeeld van de 17e eeuw3. De botsingsregels
2. Huygens' opleiding tot onderzoeker4. Hugens als internationaal erkend geleerde

Rienk Vermij is docent geschiedenis van de natuurwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Hanne van Dijk is wiskundige, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht.

Carolien Reus is wiskundige, afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht.