21

    Geschiedenis van

de niet-Euclidische meetkunde


Auteur Iris van Gulik-Gulikers
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 2e druk, 2018
ISBN 978-90-5041-091-5
 60 pagina's
Prijs € 10,00

In deze Zebra maak je kennis met een ander soort meetkunde dan je bent gewend. Bijvoorbeeld, volgens de niet-Euclidische meetkunde vormen de drie hoeken van een driehoek samen geen 180 graden. Aan deze bijzondere meetkunde is een hele geschiedenis vooraf gegaan. Dit boekje begint ruim 2000 jaar geleden bij de Elementen van Euclides en laat zien hoe er door de eeuwen heen discussie over meetkunde was. Een van deze opvattingen speelt een rol in afbeeldingen van Escher. De opgaven en opdrachten maken het mogelijk om zelf aan de slag te gaan met verschillende soorten meetkunde.

 Inhoudsopgave
1. De Elementen van Euclides5. Een model van de hyperbolische meetkunde: de Poincaré-schijf
2. Bewijzen van het 'parallellenpostulaat'6. Onderzoeksopdrachten
3. Grondleggers van de niet-Euclidische meetkunde7. Bibliografie
4. Een model van de elliptische meetkunde

Iris van Gulik-Gulikers is docente wiskunde te Zwolle. Daarnaast heeft zij promotieonderzoek gedaan naar de toepassing en de waarde van de geschiedenis van de meetkunde in het hedendaagse onderwijs.