26

    Een Koele Blik

op Waarheid


bewijzen en redeneren in de wiskunde

Auteur Ferdinand Verhulst
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 1e druk, 2007.
ISBN 978-90-5041-100-4
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Over 'wat waar is' kun je flink van mening verschillen. In de wiskunde kun je van alles berekenen en ook vermoedens hebben over het waar zijn van allerlei beweringen. Deze zebra houdt zich bezig met de vraag wat een bewijs is en welke dingen bewijsbaar zijn. Daarvoor zijn er verschillende methoden die worden opgesomd, maar vaak is een tamelijk onverwachte gedachtengang effectief.
Dit laten we zien aan de hand van een groot aantal voorbeelden uit de getaltheorie en de vlakke meetkunde.

 Inhoudsopgave
1. Inleiding5. De regels van het spel
2. Wat is bewijsbaar?6. Aanwijzingen bij opgaven, opdrachten
3. Voorbeelden van bewijzen7. Websites en Literatuur
4. De stijl van een wiskundig bewijs

Ferdinand Verhulst is emeritus hoogleraar van de Universiteit Utrecht en oprichter van Epsilon Uitgaven.

 Van deze auteur verschenen ook
  • Dynamische Modellen versie 2.0 (F. Verhulst)
  • Chaostheorie (H. Broer, J. van de Craats, F. Verhulst)
  • Chaos en Orde (F. Verhulst)

    Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.

  •