30

    Passen en Meten

met Cirkels


de arbelos van Archimedes

Auteur Floor van Lamoen
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 1e druk, 2009.
ISBN 978-90-5041-106-6
 60 pagina's
Prijs € 10,00

Pythagoras, Euclides, en Archimedes zijn bekende figuren die zich in de Griekse oudheid bezig hielden met vlakke meetkunde. Deze klassieke meetkunde is nu eeuwenoud, maar fascineert nog steeds velen en wordt vaak "mooi" gevonden.
Eén van de figuren die in de klassieke Griekse meetkunde werd bestudeerd, is het schoenmakersmes of de arbelos, gevormd door drie verschillende halve cirkels.
De arbelos wordt in deze Zebra benaderd met verschillende wiskundige gereedschappen: meetkundige redenering, berekeningen, coördinaten en inversie.
De opgaven tussendoor ondersteunen de theorie. De afsluitende opdrachten achterin dagen je uit om zelf te passen en meten met cirkels.

 Inhoudsopgave
1. Archimedes en de arbelos4. Ketens van Pappos
2. Archimedische cirkels5. Afsluitende opdrachten
3. Inversie6. Antwoorden van de opgaven

Floor van Lamoen is als docent wiskunde verbonden aan het Ostrea Lyceum te Goes en is redacteur van "Forum Geometricorum", een internationaal tijdschrift op het gebied van klassieke Euclidische meetkunde.


Laatst bijgewerkt: maandag 24 februari 2014.