36

    Muziek uitgedrukt

in getallen


de toonklasseverzamelingentheorie en haar toepassingen

Auteurs Aline K. Honingh
Michiel Schuijer
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO
  
Uitgave 1e druk, 2013
ISBN 978-90-5041-137-0
 76 pagina's
Prijs € 10,00

Het is in eerste instantie misschien een vreemd idee om muziek in getallen te willen uitdrukken, maar het zal blijken dat dit soms nuttig kan zijn. Deze Zebra gaat over de toonklasseverzamelingentheorie (Engels: pitch-class set theory), die aan toonhoogten getalswaarden geeft. Op deze manier kunnen bepaalde muzikale technieken verrassend eenvoudig worden beschreven, zoals bijvoorbeeld transpositie en inversie. We zullen zien dat de toonklasseverzamelingentheorie ons helpt de structuur van verschillende soorten muziek sneller te doorgronden. En dat de theorie componisten op ideeën heeft gebracht. Dit boekje is bedoeld voor de muziekliefhebber die een wiskundige benadering niet uit de weg gaat. De tekst bevat opgaven bij ieder hoofdstuk en tevens suggesties voor eigen onderzoek.

 Inhoudsopgave
1. Introductie6. Toepassingen
2. Toonklasseverzamelingen7. Suggesties voor eigen onderzoek
3. Operaties op toonklasseverzamelingen8. Antwoorden
4. TKV-klassenA. Tabellen en Figuren
5. Gelijksoortigheid

Aline K. Honingh is onderzoeker op het gebied van computationele muziekwetenschap,verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation aande Universiteit van Amsterdam.

Michiel Schuijer is musicoloog en muziektheoreticus, als lector verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam.

 Van deze auteurs verschenen ook
  • Muzikale Computers (A.K. Honingh)    Kijk voor meer informatie over de onderwerpen in deze uitgave ook eens op de volgende website:

  •