37

    Moiré-kunst met

niveaulijnen


Auteur Luc Van den Broeck
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO
  
Uitgave 1e druk, 2013
ISBN 978-90-5041-138-7
 72 pagina's
Prijs € 10,00

In de lessen wiskunde, fysica en economie komen wel eens functies voor in twee onafhankelijke variabelen. Klassieke voorstellingswijzen van deze functies zijn de driedimensionale grafiek en het tweedimensionale niveaulijnenpatroon. In dit Zebra-boekje worden verbanden tussen beide visualiseringen gezocht. Het onderzoek mondt uit in het maken van een op-art-kunstwerk. Vervolgens creëren we moiré-effecten door twee niveaulijnen op transparant over elkaar te laten schuiven. Om te voorspellen welke glanslijnen er tevoorschijn komen, maken we gebruik van differentialen. Om een niveaulijnenpatroon te ontwerpen dat een vooraf bepaald moiré-effect genereert, steunen we op integralen. De praktische proef op het einde van dit boekje is het ontwerpen van een kinetisch kunstwerk.

Achter in het boekje zijn transparanten bijgevoegd.

 Inhoudsopgave
1. Inleiding7. Benadering met integralen
2. Functies van twee variabelen8. Kinetische kunst
3. Niveaulijnen en niveaulijnenkaartenA1. Het gebruik van Winplot
4. Op-artA2. Vergelijkingen van kegelsneden
5. Dubbele lijnenpatronenA3. Oplossing van de opgaven
6. Benadering met afgeleiden

Luc Van den Broeck, docent wiskunde aan EDUGO Campus De Toren in Oostakker, België en redactielid van het didactische tijdschrift Uitwiskeling.

Bij deze uitgave zijn bijlagen beschikbaar: