4

    De Gulden Snede


Auteurs Wim Kleijne
Ton Konings
Onderwerpen Meetkunde
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO.
  
Uitgave 5e druk, 2010.
ISBN 978-90-5041-058-8
 64 pagina's
Prijs € 10,00

De Gulden Snede is een verhouding die al twee en een half duizend jaar, sinds de Oude Grieken, een bijzondere plaats heeft in de wiskunde. Zo'n 800 jaar geleden ontdekte Fibonacci zijn beroemde rij. Het blijkt dat er vele, vaak verrassende, verbanden bestaan tussen de Gulden Snede en de rij van Fibonacci. De eerste helft van dit boekje behandelt de eigenschappen van deze verhouding en rij, en hun onderlinge relaties. De Gulden Snede en de rij van Fibonacci zijn niet alleen wiskundig fascinerend, maar ze duiken ook op de meest onverwachte plekken op. Zo zijn er toepassingen te vinden in de beeldende kunst, de architectuur en in de natuur. De tweede helft van dit boekje bevat 7 opdrachten, waarin deze toepassingen worden besproken en nader onderzocht kunnen worden. Een aanrader voor "wiskunst"-liefhebbers.

 Inhoudsopgave
1. Een goddelijke verhouding4. Illustraties
2. De wiskunde van de Gulden Snede5. Literatuurlijst
3. Eindopdrachten6. Antwoorden

Wim Kleijne is coördinerend inspecteur van het voortgezet onderwijs te Zwolle.

Ton Konings is lerarenopleider bij het ILS in Nijmegen en vaknascholer bij het APS te Utrecht.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Kunst en Wiskunde (Bruno Ernst, T. Konings)
  • Labyrinten en doolhoven (W. Kleijne)


  •