43

  De Strepen

van de Zebra


De Wiskunde achter Patroonvorming

Auteur Geertje Hek
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken VWO
  
Uitgave 1e druk, 2015
ISBN 978-90-5041-146-2
 60 pagina's
Prijs € 10,00

In deze Zebra maak je kennis met de wiskunde achter patroonvorming. Het boekje gaat in op allerlei soorten patronen, maar het icoon van de zebra-reeks, de zebra zelf, speelt met zijn strepen de hoofdrol. In de voetsporen van de Brit Alan Turing behandelt dit boekje de wiskundige theorie die verklaart hoe patronen als strepen en vlekken zouden kunnen ontstaan op de vacht van dieren. Aan de hand van talrijke opgaven maak je kennis met differentiaalvergelijkingen en de rol die ze spelen bij patroonvorming. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan de wiskunde zelf, maar ook aan het modelleren van chemische reacties en diffusie, de processen die volgens Turing bepalend zijn voor het ontstaan van de patronen.

 Inhoudsopgave
1. Inleiding5. Reacties
2. Eenvoudige differentiaalvergelijkingen als model6. Reactie-diffusievergelijkingen: het Schnakenbergmodel
3. Patronen maken met functies Antwoorden van opgaven
4. Diffusie Bibliografie

Geertje Hek is docente wiskunde aan een internationale school in Genève, Zwitserland. Daarvoor werkte zij als universitair docent aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij onderzoek deed op het gebied van patroonvorming.