46

   Knopen in de wiskunde
Auteurs Meike Akveld en Ab van der Roest
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2015
ISBN 978-90-5041-154-7
 68 pagina's
Prijs € 10,00

Knopen zijn onderdeel van ons dagelijks leven. Een bergbeklimmer, een zeiler of een kampeerder is volledig vertrouwd met knopen. Dat knopen ook in de belangstelling staan van wiskundigen is minder bekend. In de negentiende eeuw probeerde Lord Kelvin met behulp van knopen de atomen te rangschikken. Hiertoe werd een knopentabel opgezet. Dit wordt gezien als het startpunt van de knopentheorie. In dit Zebra-boekje proberen we een aanzet te geven tot verdere bestudering van de knopentheorie. Het begint makkelijk, maar tegen het einde heb je steeds meer ‘echte’ wiskunde nodig. Mocht dit je niet zo liggen, probeer het dan nog eens met het allerlaatste, verrassende hoofdstuk. Daarin gaat het niet meer om de wiskunde van knopen, maar om de schoonheid van de knopen.

 Inhoudsopgave
1. De drie Reidemeisterbewegingen 6. De lange weg naar het Jonespolynoom
2. Kruisingen 7. Vlechten
3. Knopen en hun spiegelbeeld 8. Knopen in de kunst
4. Invarianten en driekleuring  Knopentabel
5. Schakels en het schakelgetal  Bibliografie

Meike Akveld is wetenschappelijk medewerkster aan het Departement Mathematik der ETH in Zürich.

Ab van der Roest is docent wiskunde op het Ichthus College te Veenendaal en bij de vakgroep Wiskundige en Statistische Methoden van Wageningen UR.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Babylonische Wiskunde (M. Kindt, A. van der Roest)

  •