47

   Sociale netwerken
Auteur Bart Husslage
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2016
ISBN 978-90-5041-159-2
 68 pagina's
Prijs € 10,00

Wat hebben een klas leerlingen, webpagina’s en een terroristische organisatie met elkaar te maken? Ze vormen allemaal een sociaal netwerk. In dit Zebra-boekje leer je hoe je wiskunde kunt gebruiken om te bepalen wie de populairste leerling in een klas is. Maar ook hoe Google wiskunde inzet om te bepalen welke webpagina bovenaan de zoekresultaten komt te staan. En zelfs hoe veiligheidsdiensten weten welke personen ze in de gaten moeten houden om aanslagen te voorkomen. In de tekst van dit boekje vind je veel opgaven waar je direct mee aan de slag kunt. In het laatste hoofdstuk vind je enkele grotere opdrachten die je kunt gebruiken voor een profielwerkstuk.

 Inhoudsopgave
  Inleiding
1. Vriendschapsnetwerken
2. Voorkeursnetwerken
3. Terroristische netwerken
4. Opdrachten
 PageRank met matrixrekenen
 Antwoorden
 Bibliografie

Bart Husslage is docent toegepaste wiskunde bij Fontys Hogescholen. Samen met Tilburg University ontwikkelt hij methoden om sleutelfiguren in terroristische netwerken op te sporen.