49

   Een verkenning

van krommen


nu met GeoGebra

Auteurs Jan Aarts en Swier Garst
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2017
ISBN 978-90-5041-162-2
 64 pagina's
Prijs € 10,00

Kegelsneden, spiralen, lemniscaten en roulettes; het zijn allemaal krommen. In deze Zebra worden eigenschappen van krommen gevonden met behulp van de wiskunde uit het vwo-programma. Behalve mooie wiskundige eigenschappen hebben de behandelde krommen vaak ook nog onverwachte toepassingen in de techniek. Deze studie van de krommen wordt ondersteund door het gebruik van GeoGebra. Dat maakt het mogelijk om ook de dynamische kanten van krommen te belichten. Hoe GeoGebra ingezet kan worden is telkens puntsgewijs beschreven zodat de lezer steeds meer mogelijkheden van het programma onder ogen krijgt.

 Inhoudsopgave
1.  Introductie
2. Figuren van Lissajous
3. Hyperbolische functies
4. Spiralen
5. Kegelsneden
6. Lemniscaten
7. Roulettes

Jan Aarts is emeritus hoogleraar van de TU Delft.

Swier Garst is wiskundeleraar aan de RGO te Middelharnis.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Complexe Functies (J.M. Aarts)
  • Meetkunde (J.M. Aarts)
  • Topologie door zien (J.M. Aarts)
  • Christiaan Huygens: Het Slingeruurwerk (J.M. Aarts)

  •