52

   Kansrekening in Werking


een moderne aanpak

Auteur Henk Tijms
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2018
ISBN 978-90-5041-171-4
 72 pagina's
Prijs € 10,00

Kansrekening en statistiek zijn de wiskundevakken van de 21ste eeuw. Statistische geletterdheid is van groot belang in de huidige maatschappij. Kennis van kansrekening is hiervoor de basis. Dit boekje is een pleidooi voor de invoering van kansrekening als een volwaardig wiskundevak in het curriculum op de middelbare school. Kansrekening is nauw verbonden met het leven van alledag en vindt toepassingen op allerlei terreinen van moderne wetenschap. In dit boekje staan het bevorderen van inzicht en het vormen van begrip voorop. Een moderne benadering van kansrekening wordt gegeven. Het accent ligt enerzijds op conditionele kansen met daaraan gekoppeld Bayesiaanse analyse en anderzijds op computersimulatie van kansproblemen waarbij modelmatig en algoritmisch denken bijeenkomen.

 Inhoudsopgave
1.  Nuttige Calculus voor de Kansrekening
2. Basisbeginselen van de Kansrekening
3. Verrassende Wereld van Poisson Kansen
4. Computersimulatie en Kansrekening
 Literatuur

Henk Tijms is emeritus hoogleraar toegepaste wiskunde aan de Vrije Universiteit en auteur van veelgebruikte universitaire leerboeken op het gebied van de kansrekening

 Van deze auteur verscheen ook
  • Optimalisatie in Netwerken (H. Tijms)
  • Spelen met Kansen (H. Tijms)
  • Operationele Analyse (H. Tijms)
  • Kansrekening van Alledag, een Wereld vol Verrassingen (H. Tijms)
  • Poisson, de Pruisen en de Lotto (F. Heierman, R. Nobel, H. Tijms)

  •