55

   De Meetkunst van

Albrecht Dürer


Auteur Martin Kindt
  
Bedoeld voor Algemeen geïnteresseerden en voor werkstukken vwo
  
Uitgave 1e druk, 2018
ISBN 978-90-5041-175-2
 60 pagina's
Prijs € 10,00

Albrecht Dürer (1471–1528) was niet alleen een begenadigd schilder en tekenaar, maar ook een gedreven liefhebber van meetkunde. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij een lijvig meetkundeboek 'bestemd voor kunstliefhebbers'. Daarin geeft hij er blijk van veel te hebben geleerd van de Griekse wiskundigen uit de Oudheid. Zijn aanpak is echter vooral intuïtief. Bewijzen en berekeningen ontbreken in zijn fraai geïllustreerde werk. Naast enkele interessante krommen behandelde Dürer ook regelmatige veelhoeken en veelvlakken en was hij (een van) de eerste(n) die uitslagen van ruimtelijke vormen ontwierp. In deze Zebra worden een aantal fragmenten uit zijn werk nader bekeken en uitgediept.

 Inhoudsopgave
1.  Wie was Albrecht Dürer?
2. Spiralen
3. Ellips en parabool
4. Regelmatige veelhoeken
5. Mozaïeken en kransen
6. Veelvlakken
7. Verdubbeling van de kubus
8. Intermezzo: cirkels en bollen
9. Een geheimzinnig veelvlak
 Uitwerkingen en Antwoorden

Martin Kindt was leraar, docent lerarenopleiding, leerplanontwikkelaar en onderzoeker. Ook na zijn pensioen is hij nog actief medewerker van het Freudenthal Instituut.

 Van deze auteurs verscheen ook
  • Lessen in Projectieve Meetkunde (M. Kindt)
  • Een Variabele Constante (M. Kindt)
  • Perspectief, hoe moet je dat zien? (M. Kindt, A. Verweij)
  • De Veelzijdigheid van Bollen (P. Boon, M. Kindt)
  • Babylonische Wiskunde (M. Kindt, A. van der Roest)
  • Ontwikkelen met Kettingbreuken (M. Kindt, P.W.H. Lemmens)
  • Het Avontuur dat Algebra heet (M. Kindt, H. Hietbrink)

  •