Applet bij Zebra deel 38: SpiroSporen

Onderstaand GeoGebra-applet kan gebruikt worden bij een aantal opgaven van Zebra deel 38. Om het applet te kunnen openen, moet de software van GeoGebra geïnstalleerd zijn. Deze kan gratis gedownload worden op www.geogebra.org.

Spiro-applet

Zebra38-spiro-applet.ggb

Instructies voor het gebruik van de Spiro-applet

a is de verhouding tussen de stralen van het circuit en het draaiwiel.
b is de afstand van de pen P en het middelpunt M van het draaiwiel.

Sleep het punt H. Dan rolt het draaiwiel binnen het circuit.
Door 'pen' aan te vinken, kun je het spoor van de pen laten tekenen.
Door 'spiro' aan te vinken, kun je de hele kromme laten tonen.