Spijkers


Wie wiskunde gebruikt, maar de basistechnieken niet goed beheerst, loopt vroeg of laat vast. De Spijkerboekjes geven de mogelijkheid om die technieken in zo kort mogelijke tijd aan te leren. Wiskunde leer je in de eerste plaats door te doen. Daarom volgt na elke stukje uitleg een groot aantal oefeningen.

De zeven Spijkers behandelen de onderwerpen van de basiswiskunde gestapeld, in een doorlopende leerlijn, maar de delen zijn ook prima afzonderlijk te gebruiken.

Rekenen
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 1. ISBN 978-90-5041-111-0, € 11,00.

Dit eerste Spijkerboekje gaat over het rekenen vanaf groep zes van het basisonderwijs tot en met de eerste klassen van het middelbaar onderwijs. Eerst wordt de basis gelegd met breuken, machten, procenten en decimalen. Daarna gaat het boekje meer de diepte in met meetkundige en statistische berekeningen. Lees meer...
Algebra
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 2. ISBN 978-90-5041-112-7, € 11,00.

Dit tweede deel in de Spijkerreeks gaat over algebra. Na uitleg en oefening van het letterreken volgt het oplossen van eerste- en tweedegraadsvergelijkingen. Voor de gevorderden komt daarna een aantal andere vergelijkingen aan bod, en vervolgens rijen en driehoeksmeetkunde. Lees meer...
Functies
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 3. ISBN 978-90-5041-113-4, € 11,00.

In dit derde Spijkerboekje worden functies behandeld. Het begint met eerste- en tweedegraadsfuncties, een verdieping van de onderwerpen uit Spijker 2. Daarna wordt uitgelegd wat spiegelingen en verschuivingen zijn. Het boekje gaat ten slotte dieper in op gebroken, wortel-, exponentiële, logaritmische en goniometrische functies. Lees meer...
Differentiëren
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 4. ISBN 978-90-5041-114-1, € 11,00.

Het onderwerp van de vierde Spijker is differentiëren. Het boekje begint natuurlijk met de basisvaardigheden. Daarna worden die vaardigheden gebruikt om eigenschappen van verschillende functies te bepalen, zoals van polynomen, wortel-, gebroken en goniometrische functies. Ten slotte wordt de differentiaalrekening toegepast in een aantal optimaliseringsproblemen. Lees meer...
Integreren
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 5. ISBN 978-90-5041-115-8, € 11,00.

Dit vijfde deel in de Spijkerreeks is gewijd aan integreren en sluit goed aan op Spijker 4 over differentiëren. Naast de benodigde theorie en technieken komen er vele toepassingen aan bod. Lees meer...
Statistiek
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 6. ISBN 978-90-5041-116-5, € 11,00.

Statistiek, het onderwerp van dit zesde Spijkerboekje, speelt een rol bij vele studierichtingen. Dit boekje vervangt geen statistiek tentamen op HBO of universiteit, maar legt wel een basis waarmee de student verder kan. Het boekje begint met rekenkundige technieken. Verder komen beschrijvende en verklarende statistiek aan bod en wordt de basis van kansrekening behandeld. Bij het doorwerken van deze Spijker is een grafische rekenmachine onmisbaar. Lees meer...
Goniometrie en Vectoren
H. Pfaltzgraff

Spijkerreeks, deel 7. ISBN 978-90-5041-117-2, € 11,00.

Spijker 7 is de laatste in de reeks en is vooral voor de bèta's, bijvoorbeeld als voorbereiding op een technische of natuurwetenschappelijke studie. Dit boekje legt eerst de basis van de goniometrie. Daarna volgt analytische verdieping. Het laatste hoofdstuk behandelt de vectorrekening. Lees meer...