Wiskunde D


 
Epsilon Uitgaven werkt aan materiaal voor het nieuwe schoolvak Wiskunde D. U kunt hier gratis teksten dowloaden, die u kunt gebruiken in uw les. Epsilon ontvangt daarna graag uw commentaar voor verdere ontwikkeling.

Deze teksten kunt u hier gratis downloaden. Epsilon Uitgaven en de auteurs ontvangen graag reacties van gebruikers, zodat verbeteringen aangebracht kunnen worden en de teksten later als boek uitgebracht kunnen worden. Sommige van deze teksten worden op school of bij een cursus gebruikt. U kunt hier nog verwijzingen naar vinden in bijvoorbeeld het voorwoord.

Op dit moment zijn de volgende teksten beschikbaar:

Diophantische Vergelijkingen
mogelijkheden en onmogelijkheden
G. Cornelissen
Wiskunde D, deel 4.

In het eerste gedeelte ('Mogelijkheden') worden een aantal diophantische problemen op een algebraïsche en meetkundige manier aangepakt. In het tweede gedeelte ('Onmogelijkheden') wordt besproken in hoeverre een computer in staat is om diophantische problemen op te lossen.

Download

Download
Optimalisatie in Netwerken
H. Tijms
Wiskunde D, deel 3.

Deze wiskunde-D module is een avontuurlijke reis langs niet-aangeharkte paden door het gebied van de optimalisering in netwerken en richt zich op leerlingen in 5 en 6 VWO. De module bevat uitdagende stof voor zowel leerling als leraar en laat zien welke boeiende toepassingen de wiskunde in de praktijk heeft. Vele praktische problemen in uiteenlopende gebieden kunnen worden geformuleerd als een optimaliseringsprobleem op een netwerk: kortste-pad probleem, handelsreizigersprobleem, routeringsproblemen, etc.
Dynamische Modellen versie 2.0
Subdomein C1: Discrete Dynamische Modellen
F. Verhulst
Wiskunde D, deel 1.

Ferdinand Verhulst (UU) heeft een tekst voor Wiskunde D over Dynamische Modellen geschreven, geschikt voor leerlingen in 5 en 6 VWO. Het is een bijzonder toegankelijke tekst met veel voorbeelden, niet alleen de voor de hand liggende uit de biologie, maar ook uit de economie en natuurkunde. Natuurlijk zijn er voldoende opgaven. U vindt hier de tweede versie van deze tekst. Deze is uitgebreid en verbeterd ten opzichte van de vorige versie.

Download