Zebra-reeks


 
De Zebra-reeks is ontstaan naar het idee van Jan Breeman om VWO-leerlingen in keuze-uren kennis te laten maken met onderwerpen uit de wiskunde, die buiten het standaard curriculum vallen, maar wel zeer de moeite waard zijn.

De reeks is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen uit de hoogste klassen van het VWO, maar is nadrukkelijk ook bedoeld voor allen die belangstelling hebben voor wiskunde en wiskundige toepassingen in andere disciplines.
De teksten zijn ontstaan door een unieke samenwerking van docenten VWO, Hogeschool en Universiteit.

De prijs per deel bedraagt € 10,00. Een 'abonnement' op vijf opeenvolgende delen kost € 44,00 (zie bestellen).

Wortel 2 nieuw
Het verhaal van een opmerkelijk getal
R. Bosch en P. Miedema

Zebra-reeks, deel 57. ISBN 978-90-5041-178-3, € 10,00.

Irrationale getallen hebben de wiskunde behoorlijk op zijn kop gezet. Dit boekje gaat over een van de bekendste irrationale getallen, namelijk het getal √2. We geven rationale benaderingen van √2. Het getal √2 komen we in de wiskunde op diverse plaatsen tegen zoals in de goniometrie. De tekst bevat naast een aantal opgaven ook suggesties voor eigen onderzoek. Lees meer...
Optimaliseren in Formule 1
J. de Groote

Zebra-reeks, deel 56. ISBN 978-90-5041-176-9, € 10,00.

De supersnelle Formule 1-bolides spreken bij veel mensen tot de verbeelding, hoewel niet veel mensen het geduld kunnen opbrengen om ook de races te bekijken. Ogenschijnlijk doen de coureurs in de race immers niet veel meer dan hard achter elkaar aanrijden zonder ergens te komen, maar schijn bedriegt! Terwijl de coureur het juiste moment afwacht om tot de aanval over te gaan, zijn de strategen achter de schermen druk bezig met het uitdokteren van de optimale strategie. Lees meer...
De Meetkunst van Albrecht Dürer
M. Kindt

Zebra-reeks, deel 55. ISBN 978-90-5041-175-2, € 10,00.

Albrecht Dürer (1471–1528) was niet alleen een begenadigd schilder en tekenaar, maar ook een gedreven liefhebber van meetkunde. In de laatste jaren van zijn leven schreef hij een lijvig meetkundeboek 'bestemd voor kunstliefhebbers'. Naast enkele interessante krommen behandelde Dürer ook regelmatige veelhoeken en veelvlakken en was hij (een van) de eerste(n) die uitslagen van ruimtelijke vormen ontwierp. In deze Zebra worden een aantal fragmenten uit zijn werk nader bekeken en uitgediept. Lees meer...
Kosmische Straling
H. Montanus, J.-W. van Holten en D. Fokkema

Zebra-reeks, deel 54. ISBN 978-90-5041-174-5, € 10,00.

In deze Zebra worden wiskundige toepassingen om kosmische straling te meten bekeken. Daarnaast wordt er ook gekeken naar wiskundige modellering en theorievorming. Kosmische straling betreft zowel de wereld van het kleine als het grote. Door subatomaire deeltjes te detecteren proberen we grootschalige kosmische verschijnselen als supernova's en zwarte gaten beter te begrijpen. Tezamen met de veelzijdige wiskunde maakt dit het onderzoek aan kosmische straling zo boeiend. Lees meer...
De (max,+)-algebra
en het ontwerpen van een dienstregeling voor de Nederlandse Spoorwegen
G. Soto y Koelemeijer

Zebra-reeks, deel 53. ISBN 978-90-5041-172-1, € 10,00.

De symbolen + en × zijn bedacht door mensen. Maar wat als we die symbolen nu een andere betekenis geven? Wat als de keer een optelling wordt en de plus het maximum van twee getallen? Kunnen we dan nog wiskunde bedrijven of raakt de wiskunde dan ontspoord? Het blijkt dat we op deze manier een nieuwe algebra hebben ontwikkeld, waarin alles net wat anders werkt dan in de gewone algebra. En met deze nieuwe algebra, de (max,+)-algebra, kunnen we, met behulp van matrices, een dienstregeling ontwerpen voor bijvoorbeeld een treinnetwerk. Ga je mee op reis? Lees meer...
Kansrekening in Werking
een moderne aanpak
H. Tijms

Zebra-reeks, deel 52. ISBN 978-90-5041-171-4, € 10,00.

Kansrekening en statistiek zijn de wiskundevakken van de 21ste eeuw. Kansrekening is nauw verbonden met het leven van alledag en vindt toepassingen op allerlei terreinen van moderne wetenschap. In dit boekje staan het bevorderen van inzicht en het vormen van begrip voorop. Een moderne benadering van kansrekening wordt gegeven. Het accent ligt enerzijds op conditionele kansen met daaraan gekoppeld Bayesiaanse analyse en anderzijds op computersimulatie van kansproblemen waarbij modelmatig en algoritmisch denken bijeenkomen. Lees meer...
Symmetrie in telproblemen en puzzels
R. Bos en S. Tak

Zebra-reeks, deel 51. ISBN 978-90-5041-166-0, € 10,00.

Symmetrie komt van nature voor in bijvoorbeeld bloemknoppen, sneeuwvlokken en elementaire deeltjes, maar wordt ook moedwillig toegepast in, bijvoorbeeld, beeldende kunst en architectuur. Hoe kun je symmetrie wiskundig beschrijven? Is dat nog ergens goed voor? In deze Zebra leggen we uit hoe je op een slimme manier kunt rekenen aan symmetrie, onder andere met algebra. Lees meer...
De wiskunde van Rubik's kubus
L. Soesman, M. van Eekelen en B. van Houtum

Zebra-reeks, deel 50. ISBN 978-90-5041-165-3, € 10,00.

Heb je altijd al willen leren hoe je die verdraaide Rubik's kubus op moet lossen en heb je je altijd afgevraagd hoe wiskunde daarbij zou kunnen helpen? Met dit boekje leer je hoe je een kubus op kunt lossen maar ook hoe je zelfstandig een methode kunt ontwikkelen om bepaalde delen eventueel sneller te kunnen doen. De wiskundige groepentheorie gaat je daarbij helpen. Maar vooral leer je al onderzoekend en uitproberend op zoek te gaan naar, door je zelf verzonnen, eigen oplossingen. Lees meer...
Een verkenning van krommen
nu met GeoGebra
J.M. Aarts en S. Garst

Zebra-reeks, deel 49. ISBN 978-90-5041-162-2, € 10,00.

Kegelsneden, spiralen, lemniscaten en roulettes; het zijn allemaal krommen. In deze Zebra worden eigenschappen van krommen gevonden met behulp van de wiskunde uit het vwo-programma. Behalve mooie wiskundige eigenschappen hebben de behandelde krommen vaak ook nog onverwachte toepassingen in de techniek. Deze studie van de krommen wordt ondersteund door het gebruik van GeoGebra. Dat maakt het mogelijk om ook de dynamische kanten van krommen te belichten. Lees meer...
Het Avontuur dat Algebra heet
Enige grensverleggende episoden in de historie van de algebra
M. Kindt en H. Hietbrink

Zebra-reeks, deel 48. ISBN 978-90-5041-160-8, € 10,00.

In de Oudheid hielden wiskundigen zich al bezig met het oplossen van vergelijkingen, zonder dat ze beschikten over de effectieve algebra-taal die wij nu kennen. Er werd dan vaak gebruikgemaakt van meetkundige voorstellingen om tot oplossingen te komen. Pas rond 1600 ging men lettersymbolen gebruiken om 'onbekenden' of 'variabelen' aan te duiden. In deze Zebra worden een paar belangrijke episoden uit de geschiedenis van de algebra verkend, zoals de oplossingsmethode voor de derdegraadsvergelijking en de uitvinding van de complexe getallen. Lees meer...
Sociale netwerken
B. Husslage

Zebra-reeks, deel 47. ISBN 978-90-5041-159-2, € 10,00.

Wat hebben een klas leerlingen, webpagina’s en een terroristische organisatie met elkaar te maken? Ze vormen allemaal een sociaal netwerk. In dit Zebra-boekje leer je hoe je wiskunde kunt gebruiken om te bepalen wie de populairste leerling in een klas is. Maar ook hoe Google wiskunde inzet om te bepalen welke webpagina bovenaan de zoekresultaten komt te staan. En zelfs hoe veiligheidsdiensten weten welke personen ze in de gaten moeten houden om aanslagen te voorkomen. Lees meer...
Knopen in de wiskunde
M. Akveld en A. van der Roest

Zebra-reeks, deel 46. ISBN 978-90-5041-154-7, € 10,00.

Knopen zijn onderdeel van ons dagelijks leven. In dit Zebra-boekje proberen we een aanzet te geven tot verdere bestudering van de knopentheorie. Het begint makkelijk, maar tegen het einde heb je steeds meer 'echte' wiskunde nodig. Mocht dit je niet zo liggen, probeer het dan nog eens met het allerlaatste, verrassende hoofdstuk. Daarin gaat het niet meer om de wiskunde van knopen, maar om de schoonheid van de knopen. Lees meer...
Inversie
Spiegelen in lijn en in cirkel
J. Jansen

Zebra-reeks, deel 45. ISBN 978-90-5041-149-3, € 10,00.

In dit Zebra-boekje leer je spiegelen, niet alleen in een lijn maar vooral in een cirkel. Je gaat na hoe je een schaakbord binnenstebuiten kunt keren. Je zult ontdekken dat oude meetkundige problemen van ver voor de geboorte van Christus met inversie fraai op te lossen zijn. Lees meer...
Labyrinten en doolhoven
W. Kleijne

Zebra-reeks, deel 44. ISBN 978-90-5041-148-6, € 10,00.

Labyrinten en doolhoven zijn bij uitstek constructies die te vinden zijn in pretparken. Dat geeft al gauw de indruk dat we hier te maken hebben met dingen die je alleen op een zondagmiddag met kinderen gaat bezoeken. Maar labyrinten en doolhoven hebben een rijke cultuurgeschiedenis achter zich en je kunt er bovendien fascinerende wiskunde mee bedrijven, van gemakkelijk tot behoorlijk diepgaand. Lees meer...
De Strepen van de Zebra
De Wiskunde achter Patroonvorming
G. Hek

Zebra-reeks, deel 43. ISBN 978-90-5041-146-2, € 10,00.

In deze Zebra maak je kennis met de wiskunde achter patroonvorming. Het boekje gaat in op allerlei soorten patronen, maar het icoon van de zebra-reeks, de zebra zelf, speelt met zijn strepen de hoofdrol. In de voetsporen van de Brit Alan Turing behandelt dit boekje de wiskundige theorie die verklaart hoe patronen als strepen en vlekken zouden kunnen ontstaan op de vacht van dieren. Lees meer...
Sangaku's
Schoonheid van de meetkunde zonder woorden
H. van Lint en J. Breeman

Zebra-reeks, deel 42. ISBN 978-90-5041-145-5, € 10,00.

Enkele eeuwen geleden hingen in Japan op tempels fraai geschilderde tekeningen, meestal zonder teksten erbij. Mogelijkerwijs waren het offers aan de Goden, maar ook kan de bedoeling geweest zijn mensen uit te dagen om de boodschappen, die in de tekeningen verborgen waren, te achterhalen. In dit Zebra-boekje worden verschillende meetkundige stellingen voor de lezer kort herhaald en telkens voorzien van sangaku's die met de besproken theorie zijn op te lossen. Lees meer...
Met passer, liniaal en neusislat
A. Meskens en P. Tytgat

Zebra-reeks, deel 41. ISBN 978-90-5041-144-8, € 10,00.

In dit boekje verkennen we twee problemen, de verdubbeling van de kubus en de driedeling van een hoek, waarvoor men sinds de Oude Grieken naar een constructie met enkel passer en ongemarkeerde liniaal heeft gezocht. Het blijkt dat deze problemen niet met passer-en-liniaalconstructies op te lossen zijn. Ze zijn dat wel als we één extra hulpmiddel toelaten: de neusisliniaal. Lees meer...
Kantelpunten en alternatieve evenwichten
L. Hemerik, E. van Nes, Th.J. van de Pol

Zebra-reeks, deel 40. ISBN 978-90-5041-142-4, € 10,00.

In deze Zebra wordt op een duidelijke manier uitgelegd hoe je kantelpunten kan ontdekken in een systeem dat geleidelijk verandert en hoe alternatieve evenwichten als gevolg van een langzaam veranderende omgevingsvariabele kunnen optreden. Lees meer...
De juiste ondersteuning
zwaartepunten door de eeuwen heen
D. van den Hombergh, L. van den Broek

Zebra-reeks, deel 39. ISBN 978-90-5041-141-7, € 10,00.

Stabiel evenwicht kan spectaculair zijn. Om evenwicht te begrijpen let je op het zwaartepunt. Maar wat is dat eigenlijk, en hoe vind je dat? In deze Zebra worden Archimedes en Stevin gevolgd in hun axiomatische benadering van het zwaartepunt. De positie van het zwaartepunt wordt meetkundig geconstrueerd, maar er zal ook aan het zwaartepunt gerekend worden. Lees meer...
SpiroSporen
tekenen met de spirograaf
S. Berendonk, L. van den Broek

Zebra-reeks, deel 38. ISBN 978-90-5041-139-4, € 10,00.

Bevestig een pen aan een draaiend wiel en fraaie figuren worden getekend. Dat is het idee achter de Spirograaf, een spel dat in de zestiger en zeventiger jaren razend populair was en ook nu nog menigeen veel tekenplezier geeft. In deze Zebra worden allerlei vragen over de spirograafkrommen gesteld en beantwoord. Achter in het boekje is een spirograafset bijgevoegd. Lees meer...
Moiré-kunst met niveaulijnen
L. Van den Broeck

Zebra-reeks, deel 37. ISBN 978-90-5041-138-7, € 10,00.

Functies in twee onafhankelijke variabelen kunnen voorgesteld worden in de driedimensionale grafiek en het tweedimensionale niveaulijnenpatroon. In dit Zebra-boekje worden verbanden tussen beide visualiseringen gezocht. Er worden moiré-effecten gecreëerd door twee niveaulijnen op transparant over elkaar te laten schuiven. Achter in het boekje zijn transparanten bijgevoegd. Lees meer...
Muziek uitgedrukt in getallen
de toonklasseverzamelingentheorie en haar toepassingen
A.K. Honingh, M. Schuijer

Zebra-reeks, deel 36. ISBN 978-90-5041-137-0, € 10,00.

Deze Zebra gaat over de toonklasseverzamelingentheorie, die aan toonhoogten getalswaarden geeft. Op deze manier kunnen bepaalde muzikale technieken verrassend eenvoudig worden beschreven, zoals bijvoorbeeld transpositie en inversie. Dit boekje is bedoeld voor de muziekliefhebber die een wiskundige benadering niet uit de weg gaat. Lees meer...
Verborgen boodschappen
een inleiding in de cryptografie
A. Aaten , C. Kraaikamp

Zebra-reeks, deel 35. ISBN 978-90-5041-131-8, € 10,00.

Cryptografie is het versleutelen van informatie zodat het niet zomaar door anderen gelezen kan worden. In dit Zebra-boekje komen verschillen versleutelingsmethoden aan bod en natuurlijk ook de wiskunde daarachter. Lees meer...
De Ster van de dag gaat op en onder
rekenen aan zonsopkomst en zonsondergang
A. Goddijn

Zebra-reeks, deel 34. ISBN 978-90-5041-129-5, € 10,00.

De zon komt 's ochtend op en gaat 's avonds weer onder. Dat is een ding dat zeker is. Of niet? Met behulp van dit boekje leer je bereken hoe laat de zon op jouw verjaardag in jouw geboorteplaats opkomt en ondergaat. Lees meer...
Ontwikkelen met Kettingbreuken
M. Kindt, P.W.H. Lemmens

Zebra-reeks, deel 33. ISBN 978-90-5041-125-7, € 10,00.

In dit boekje worden breuken in breuken in breuken... onderzocht, de zogenaamde kettingbreuken. Het biedt een blik op elementaire, maar niet alledaagse wiskunde die nog steeds onderwerp is van professioneel onderzoek. Natuurlijk met veel opgaven. Lees meer...
Experimenteren met Rijen
simulatie met de grafische rekenmachine
H. Pfaltzgraff

Zebra-reeks, deel 32. ISBN 978-90-5041-123-3, € 10,00.

Deze Zebra is een ontdekkingsreis langs cijfers, getallen en rijen. Het zware rekenwerk gebeurt met de grafische rekenmachine TI-84. Het boekje bevat veel voorbeelden hoe je zelf simulaties kunt uitvoeren. Iemand die enige ervaring heeft met programmeren kan de programma's makkelijk vertalen naar (Visual) BASIC. Lees meer...
Meester Ludolphs Koordenvierhoek
M. de Nijs, S. Wepster

Zebra-reeks, deel 31. ISBN 978-90-5041-119-6, € 10,00.

Ludolph van Ceulen hield zich in de 16e eeuw bezig met een populair probleem uit de meetkunde: hoe construeer je een koordenvierhoek met vier gegeven zijden? In dit boekje kun je je verwonderen over de wiskunde van vier eeuwen geleden en zie je dat wiskunde een vak in beweging is. Met veel opgaven en ook een aantal oude citaten raak je vertrouwd met de wiskunde van toen. Lees meer...
Passen en Meten met Cirkels
de arbelos van Archimedes
F. van Lamoen

Zebra-reeks, deel 30. ISBN 978-90-5041-106-6, € 10,00.

Eén van de figuren die in de klassieke Griekse meetkunde werd bestudeerd, is het schoenmakersmes of de arbelos, gevormd door drie verschillende halve cirkels. De arbelos wordt in deze Zebra benaderd met verschillende wiskundige gereedschappen: meetkundige redenering, berekeningen, coördinaten en inversie. Lees meer...
Getallenbrouwerij
alternatief rekenen
L. van den Broek, A. van Rooij

Zebra-reeks, deel 29. ISBN 978-90-5041-105-9, € 10,00.

In deze Zebra maak je kennis met een aantal "alternatieve" getalverzamelingen, waaronder de complexe getallen. Bij het construeren van nieuwe getalverzamelingen is het de kunst een samenhangend geheel te maken, waarin je kunt rekenen met regels die je gewend bent. Lees meer...
Voorspellen met Modellen
H.P. Boswijk, P.H. Franses, C. Heij

Zebra-reeks, deel 28. ISBN 978-90-5041-104-2, € 10,00.

Voorspellingen over bijvoorbeeld het weer, bedrijfsresultaten, de economie zijn meestal geen "wilde gissingen", maar gebaseerd op wiskundige en statistische modellen. In deze Zebra leer je hoe je zelf zulke, vooral sociaal-economische, modellen kunt maken op basis van waargenomen data. Antwoorden op opgaven vind je op deze website. Lees meer...
Kunst en Wiskunde
verwondering en verbeelding
Bruno Ernst, T. Konings

Zebra-reeks, deel 27. ISBN 978-90-5041-101-1, € 10,00.

Deze Zebra gaat over "wiskunst", het raakvlak van wiskunde en kunst. Je komt in dit boek bijzondere vlakvullingen tegen, bouwplaten van torens, kunst op rotondes, vormveranderingen, kerkramen en nog veel meer. Lees meer...
Een Koele Blik op Waarheid
bewijzen en redeneren in de wiskunde
F. Verhulst

Zebra-reeks, deel 26. ISBN 978-90-5041-100-4, € 10,00.

Over 'wat waar is' kun je flink van mening verschillen. In de wiskunde kun je van alles berekenen en ook vermoedens hebben over het waar zijn van allerlei beweringen. Deze zebra houdt zich bezig met de vraag wat een bewijs is en welke dingen bewijsbaar zijn. Lees meer...
Blik op Oneindig
L. van den Broek, A. van Rooij

Zebra-reeks, deel 25. ISBN 978-90-5041-099-1, € 10,00.

"Oneindig" is een eeuwenoud begrip met duidelijk filosofische en theologische aspecten, waarover velen zich al hebben gebogen. Ook in de wiskunde speelt "oneindig" een rol, zowel bij processen die niet na een eindig aantal stappen aflopen, als in oneindig grote hoeveelheden. Lees meer...
Gravitatie
de kracht die overal werkt
W. van Herterijck

Zebra-reeks, deel 24. ISBN 978-90-5041-098-4, € 10,00.

Wetenschappers proberen al eeuwen de zwaartekrachtwerking te doorgronden. In deze Zebra volg je hun spoor en doe je verrassende ontdekkingen over dit dagelijkse fenomeen. Wiskunde blijkt hierbij onmisbaar te zijn. Lees meer...
Experimenteren met Kansen
simulatie met de grafische rekenmachine
H. Pfaltzgraff

Zebra-reeks, deel 23. ISBN 978-90-5041-097-7, € 10,00.

Om iets over een kans te weten te komen, kun je een experiment heel vaak uitvoeren. Dat is niet nodig als je gebruik maakt van een randomgenerator om het kansexperiment na te bootsen. In deze Zebra wordt dat gedaan met behulp van een grafische rekenmachine. Lees meer...
Spelen en Delen
speltheorie, de wiskunde van conflictmodellen
F. Thuijsman

Zebra-reeks, deel 22. ISBN 978-90-5041-095-3, € 10,00.

Het verdelen van een nalatenschap, het voorkomen van huwelijksproblemen, kabouters die geen padden willen worden en het dilemma van gevangenen, je komt het allemaal tegen in deze spannende Zebra over speltheorie. Natuurlijk staan er opgaven in dit boekje zodat je ook zelf kunt "spelen en delen". Lees meer...
Geschiedenis van de niet-Euclidische meetkunde
I. van Gulik-Gulikers

Zebra-reeks, deel 21. ISBN 978-90-5041-091-5, € 10,00.

In deze Zebra maak je kennis met een ander soort meetkunde dan je bent gewend: de niet-Euclidische meetkunde. Aan de orde komt de geschiedenis van deze bijzondere meetkunde en de discussie die eraan vooraf is gegaan. Lees meer...
Babylonische Wiskunde
een verkenning aan de hand van kleitabletten
M. Kindt, A. van der Roest

Zebra-reeks, deel 20. ISBN 978-90-5041-090-8, € 10,00.

In deze Zebra komen verschillende aspecten van de Babylonische wiskunde aan bod, zoals rekenen, algebra en meetkunde. Daarbij wordt vaak uitgegaan van originele teksten in spijkerschrift op kleitabletten. Een beroemd tablet dat aan de orde komt is Plimpton 322, waarop een serie raadselachtige getallen staat. Lees meer...
Nullen en Enen
binaire getallen, hyperkubussen en foutverbeterende codes
L. van den Broek, R. Jeurissen

Zebra-reeks, deel 19. ISBN 978-90-5041-087-8, € 10,00.

Een computer rekent alleen maar met enen en nullen. Bij het verzenden van bijvoorbeeld een digitale foto kan informatie verloren gaan. Codetheorie geeft methodes om deze fouten te verbeteren. Hoe dat in zijn werk gaat, ontdek je in deze Zebra. Lees meer...
Zeepvliezen
wetenschap en vermaak
H. van Lint, J. Breeman

Zebra-reeks, deel 18. ISBN 978-90-5041-084-7, € 10,00.

In dit Zebra-boekje staan talrijke experimenten die te doen zijn met zeepsop en wat huis-, tuin-, en keukenspullen. De fascinerende structuren die de zeepvliezen daarbij vormen zijn de basis voor allerei meetkundige vraagstukken. Lees meer...
Christiaan Huygens
R. Vermij, H. van Dijk, C. Reus

Zebra-reeks, deel 17. ISBN 978-90-5041-082-3, € 10,00.

Christiaan Huygens (1626-1695) werd in het midden van de 17e eeuw beschouwd als Europa's grootste wiskundige en natuurwetenschapper. Deze tekst geeft inzicht in zijn leven en werk, de opdrachten zijn door zijn werk geïnspireerd. Lees meer...
Chaos en Orde
F. Verhulst

Zebra-reeks, deel 16. ISBN 978-90-5041-080-9, € 10,00.

Een van de grote, recente ontdekkingen is dat eenvoudig lijkende dynamische systemen in hevige mate onvoorspelbaar gedrag kunnen vertonen. Dat gedrag noemen we chaos. Dit boekje is bedoeld als een kennismaking met chaostheorie. Lees meer...
De juiste toon
J. van de Craats

Zebra-reeks, deel 15. ISBN 978-90-5041-079-3, € 10,00.

Muziek en wiskunde hebben meer met elkaar te maken dan je misschien zou denken. Dit boekje is bedoeld voor iedere muziekliefhebber die wiskundig getinte redeneringen niet uit de weg gaat. Lees meer...
Grafen in de praktijk
H. Broersma

Zebra-reeks, deel 14. ISBN 978-90-5041-078-6, € 10,00.

In deze Zebra worden drie karakteristieke probleemgebieden voor grafen behandeld, waarna alles samenkomt in een hoofdstuk over optische netwerken die een belangrijke rol spelen in de telecommunicatie. Lees meer...
Het gebruik van Wiskunde in de Islam
N. Bouwman, C. Kalle

Zebra-reeks, deel 13. ISBN 978-90-5041-077-9, € 10,00.

De Islam kent een aantal regels waaraan moslims zich moeten houden. Zo moet een moslim vijf keer per dag bidden met gezicht naar Mekka. Hoe bepaal je die richting? Met deze Zebra kun je leren hoe vroeger (en nu) dit soort problemen door moslims werden opgelost. Lees meer...
Spelen met gehelen
L. van den Broek, R. Jeurissen

Zebra-reeks, deel 12. ISBN 978-90-5041-072-4, € 10,00.

Over de Grootste Gemene Deler en het Kleinste Gemene Veelvoud. Lees meer...
Schuiven met auto's, munten en bollen
H. Melissen, R. van Oord

Zebra-reeks, deel 11. ISBN 978-90-5041-073-1, € 10,00.

Over het zo optimaal mogelijk rangschikken van meetkundige objecten. Lees meer...
Fractals
I. Hoveijn, J. Scholtmeijer

Zebra-reeks, deel 10. ISBN 978-90-5041-068-7, € 10,00.

Over fractals en al hun fascinerende eigenschappen. Lees meer...
De Veelzijdigheid van Bollen
P. Boon, M. Kindt

Zebra-reeks, deel 9. ISBN 978-90-5041-066-3, € 10,00.

Over veelvlakken die op bollen lijken. Een interactieve verkenningstocht langs de wiskunde van voetballen en buckyballs. Lees meer...
Verkiezingen, een web van paradoxen
A. van Deemen, E. van der Hout, P. Kop, H.C.M. de Swart

Zebra-reeks, deel 8. ISBN 978-90-5041-064-9, € 10,00.

Is "meeste stemmen gelden" wel altijd de eerlijkste regel? Welke andere kiessystemen zijn er, en wat zijn hun eigenschappen? Lees meer...
De Laatste Stelling van Fermat
P. Lanser

Zebra-reeks, deel 7. ISBN 978-90-5041-065-6, € 10,00.

Over hoe een eeuwenoud probleem uiteindelijk toch nog opgelost werd. Lees meer...
Pi
de geschiedenis en de wiskunde van het getal π
F. Beukers

Zebra-reeks, deel 6. ISBN 978-90-5041-062-5, € 10,00.

De geschiedenis en de wiskunde van het beroemde getal. Lees meer...
Poisson, de Pruisen en de Lotto
F. Heierman, R. Nobel, H. Tijms

Zebra-reeks, deel 5. ISBN 978-90-5041-059-5, € 10,00.

Over de Poisson verdeling en toepassingen daarvan, binnen en buiten de kansrekening. Lees meer...
De Gulden Snede
W. Kleijne, T. Konings

Zebra-reeks, deel 4. ISBN 978-90-5041-058-8, € 10,00.

De Gulden Snede is een verhouding die overal in de natuur en de kunst voorkomt. In dit deel wordt deze verhouding van meerdere kanten bekeken. Lees meer...
Schatten, hoe doe je dat?
W. Kremers, J. Smit

Zebra-reeks, deel 3. ISBN 978-90-5041-055-7, € 10,00.

Hoe kun je de grootte van een groep schatten, als je maar een beperkte hoeveelheid informatie over die groep hebt? En hoe betrouwbaar is je schatting? Lees meer...
Perspectief, hoe moet je dat zien?
M. Kindt, A. Verweij

Zebra-reeks, deel 2. ISBN 978-90-5041-052-6, € 10,00.

Dit deel gaat over perspectief tekenen. Deze techniek wordt besproken aan de hand van beroemde schilderijen. Lees meer...
Kattenaids en Statistiek
J. van den Broek, P. Kop

Zebra-reeks, deel 1. ISBN 978-90-5041-050-2, € 10,00.

Aan de hand van recent onderzoek naar kattenaids wordt onderzocht hoe hypotheses worden getoetst en hoe steekproefgegevens worden verwerkt. Lees meer...